| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Nauczyciel skierowany do pracy w innej szkole

Nauczyciel skierowany do pracy w innej szkole

Od 4 lutego 2008 r., czyli po feriach zimowych, zatrudniliśmy nauczyciela, który został skierowany do pracy w naszej placówce. Nauczycielowi przysługuje dodatek za uciążliwość pracy. Dodatek ten nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, a także w okresach, za które nie przysługuje nauczycielowi wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy w szkole w związku ze skierowaniem. W okresie niewykonywania pracy z powodu choroby dodatek przysługuje za okres pierwszych 33 dni w roku kalendarzowym, za które nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia chorobowego. Nauczyciel zachorował 7 kwietnia 2008 r. Wcześniej chorował przez 33 dni w styczniu i lutym i wykorzystał już prawo do wynagrodzenia chorobowego w 2008 r. Czy podstawę zasiłku chorobowego w kwietniu powinniśmy ustalić na nowo w związku ze zmianą miejsca pracy i dodatkiem za uciążliwość pracy?

Obliczając wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego powinni Państwo wliczyć wszystkie składniki wynagrodzenia nauczyciela, które zgodnie z obowiązującymi przepisami są pomniejszane za czas choroby. Chodzi zarówno o wynagrodzenie ze szkoły, która oddelegowała nauczyciela do pracy w Państwa szkole oraz o wynagrodzenie za pracę uzyskane w Państwa szkole. Czyli podstawę wymiaru zasiłku będą stanowić: wynagrodzenie zasadnicze, przyznane dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych za okres od stycznia do grudnia 2007 r. Do podstawy wymiaru należy również wliczyć dodatek za uciążliwość, który nauczycielowi przysługuje od marca 2008 r.

Jeżeli w szkole nie ma nauczyciela z odpowiednimi kwalifikacjami i nie ma kandydata na takie stanowisko, to wójt (burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) może przenieść nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania - bez zgody nauczyciela - do innej szkoły, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata. Nauczyciel po upływie okresu przeniesienia ma prawo wrócić na wcześniej zajmowane stanowisko. Nauczyciel nie musi wyrażać zgody na przeniesienie.

W przypadku przeniesienia do pracy w szkole, która znajduje się w innej miejscowości, nauczycielowi przysługuje rekompensata za zmianę miejsca pracy, czyli 4-dniowy tydzień pracy, dodatek za uciążliwość pracy i zakwaterowanie w miejscu czasowego zatrudnienia. Dodatek za uciążliwość pracy jest składnikiem wynagrodzenia i wynosi 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Podstawa prawna:

• art. 11, art. 19, art. 39 Karty Nauczyciela,

• art. 92 Kodeksu pracy w związku z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela,

• art. 3 pkt 3, art. 36 ust. 1, art. 38 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Bogusław Śnieżek

specjalista w zakresie prawa oświatowego

Orzecznictwo uzupełniające:

• Przeniesienie mianowanego nauczyciela bez jego zgody do innej szkoły przez organ prowadzący szkołę w trybie art. 19 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nie powoduje nawiązania nowego stosunku pracy. (Uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2004 r., III PZP 14/03)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Owczarek

ekspert w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »