| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia minimalnego

Składniki wynagrodzenia minimalnego

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy powinien co miesiąc otrzymywać co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w bieżącym roku wynosi 1126 zł.

Do wynagrodzeń osobowych uwzględnianych w minimalnym wynagrodzeniu za pracę zalicza się w szczególności:

• wynagrodzenie zasadnicze (w formie czasowej, akordowej, prowizyjnej itd.),

• dodatki za staż pracy oraz inne dodatki, np. za znajomość języków,

• premie i nagrody,

• wynagrodzenie za dyżury (pełnienie pogotowia domowego),

• wyrównanie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,

• prowizje z tytułu umowy o pracę,

• wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy (urlopowe, chorobowe, przestojowe, za urlop dla poratowania zdrowia itp.),

• ekwiwalent za niewykorzystany urlop,

• odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia i dodatki wyrównawcze.

Do wynagrodzeń osobowych zalicza się również świadczenia niepieniężne, po przeliczeniu ich wartości.

Wynagrodzeniami osobowymi będą więc także bony dla pracowników, jeśli nie są sfinansowane ze środków zfśs oraz świadczenia o charakterze deputatowym (lub ich ekwiwalenty pieniężne). Do wynagrodzeń osobowych nie zalicza się wynagrodzeń z tytułu rozporządzania przez pracowników prawami autorskimi do utworów stworzonych w ramach stosunku pracy.

Świadczenia wypłacane pracownikom niezaliczane do wynagrodzeń osobowych

W minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie ujmuje się wszystkich świadczeń wypłacanych pracownikom niezaliczanych do wynagrodzeń osobowych. Przykładowy katalog tych świadczeń zawiera załącznik nr 1 poz. 131 (załącznik do objaśnień do sprawozdawczości z zatrudnienia i wynagrodzeń zaktualizowany w 2003 r. i w 2005 r.) do nieobowiązującego rozporządzenia z 27 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 (DzU z 2001 r. nr 1, poz. 2).

Na podstawie tego dokumentu wśród świadczeń niewliczanych do wynagrodzeń osobowych można wymienić m.in.:

•  „trzynastki”,

• zasiłki (chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze),

• ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i ekwiwalenty za używanie do pracy własnej odzieży,

• wypłaty należności z tytułu odbywania podróży służbowych,

• ryczałty pieniężne za używanie własnego pojazdu do celów służbowych,

• świadczenia z zfśs,

• świadczenia urlopowe,

• odprawy z tytułu rozwiązania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników,

• nauczycielskie dodatki mieszkaniowe,

• odprawy pośmiertne,

• odszkodowania wynikające z umowy o zakazie konkurencji.

Przykład

Pełnoetatowy pracownik zatrudniony na akord w prywatnej firmie, w której stan zatrudnienia wynosi 16 pracowników, w maju br. korzystał z 3-tygodniowego urlopu. W ostatnim dniu przed urlopem pracodawca wypłacił pracownikowi świadczenie urlopowe w wysokości 906,61 zł. Oprócz tego pracownik w maju wypracował akord w wysokości 289 zł i otrzymał wynagrodzenie urlopowe w kwocie 774 zł.

Łącznie wypłaty na rzecz pracownika w maju br. wyniosły:

906,61 zł + 289 zł + 774 zł = 1969,61 zł

W tym ze składników wliczanych do minimalnego wynagrodzenia za pracę:

289 zł + 774 zł = 1063 zł

Oznacza to, że wynagrodzenie pracownika w maju należy uzupełnić (1063 zł < 1126 zł), mimo że pracownik otrzymał w tym miesiącu świadczenie urlopowe.

Arkadiusz Mika

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »