| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wynagrodzenie rehabilitowanego pracownika

Wynagrodzenie rehabilitowanego pracownika

Nie zawsze pracownik, którego sprawność zawodowa została obniżona na skutek długotrwałej choroby lub wypadku, będzie miał niższe wynagrodzenie.

Nieobecności pracownika spowodowane usprawiedliwionymi przyczynami skutkują obniżeniem zasiłku o 1/30 za każdy dzień tej nieobecności. Jeżeli natomiast pracownik zachoruje w trakcie rehabilitacji i będzie korzystał ze zwolnienia w związku z czasową niezdolnością do pracy, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego zasiłek wyrównawczy traktowany jest na równi z wynagrodzeniem (art. 39 ustawy o zasiłkach).

Zasiłek wyrównawczy nie przysługuje pracownikom, którzy, mimo że spełniają wyżej wymienione warunki, są uprawnieni do emerytury lub renty.

Ponadto prawo pracownika do zasiłku ustanie:

• z dniem zakończenia rehabilitacji zawodowej i przesunięcia pracownika do innej pracy,

• jeżeli z uwagi na stan zdrowia pracownika rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

O niecelowości dalszego prowadzenia rehabilitacji orzeka lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od takiego orzeczenia pracownik ma prawo wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

WaŻne!

Sprzeciw od orzeczenia o niecelowości dalszego prowadzenia rehabilitacji wnosi się w terminie 14 dni, licząc od wydania orzeczenia.

Od zasiłku wyrównawczego należy odróżnić dodatek wyrównawczy, który przysługuje określonym pracownikom i którego obowiązek wypłacania ciąży na pracodawcy. Jest on uzupełnieniem wynagrodzenia pracownika w określonych warunkach, które wypłaca pracodawca. Dodatek wyrównawczy przysługuje pracownikom, którzy na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy staną się niezdolni do wykonywania dotychczasowej pracy, a jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przyzna takiemu pracownikowi prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jeżeli lekarz medycyny pracy, który sprawuje profilaktyczną opiekę lekarską u danego pracodawcy, orzeknie niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy, pracodawca powinien przenieść pracownika do innej pracy, do której wykonywania nie będzie przeciwwskazań lekarskich. Jeżeli praca, do której przenoszony jest pracownik, miałaby skutkować obniżeniem jego wynagrodzenia, pracodawca musi wypłacać dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia przez okres 6 miesięcy.

Dodatek wyrównawczy stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu, który poprzedza przeniesienie, a wynagrodzeniem, które pracownik otrzymuje po zmianie stanowiska pracy (§ 7 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - DzU nr 62, poz. 289 ze zm.). Wynagrodzenie niezbędne do ustalenia dodatku wyrównawczego oblicza się według takich zasad jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Należy podkreślić, że osoby spełniające wymagania do uzyskania zasiłku wyrównawczego mogą zostać przeniesione przez pracodawcę na inne dostosowane stanowisko pracy, zarówno gdy przyczyną obniżenia ich sprawności zawodowej jest choroba zawodowa lub wypadek przy pracy, jak i wówczas gdy u podstaw zmniejszenia wydajności leżały pozostałe choroby lub wypadki.

Marianna Fulara

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »