| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Wierzytelność - wynagrodzenia, podatki

Pracodawca może dokonywać potrąceń z wyna­grodzenia za pracę wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym, zaliczki pieniężnej udzie­lonej pracownikowi bądź kary pieniężnej nałożonej na pracownika. Dopuszczalne jest potrącenie wie­rzytelności z wynagrodzenia na podstawie pisem­nej zgody pracownika. W takim przypadku należy ustalić wysokość potrącanej kwoty oraz wskazać, z jakiego tytułu pracodawcy przysługuje wierzytel­ność wobec pracownika. Nieważne jest udzielenie zgody na potrącenie wierzytelności nieistniejących, które mogą powstać w przyszłości.

Za wierzytelności nieściągalne, w przypadku okre­ślonym w art. 23 ust. 1 pkt 20 updof i art. 16 ust. 1 pkt 25 updop, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana:

 • postanowieniem o nieściągalności, uznanym przez wierzyciela za odpowiadające stanowi faktycznemu, wydanym przez właściwy organ postępowania egzekucyjnego, albo
 • postanowieniem sądu o:
  1. oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub
  2. umorzeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, gdy zacho­dzi okoliczność, o której mowa w lit. a), lub
  3. ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku, lub
 • protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty proce­sowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wie­rzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty.

Nieściągalność wierzytelności, w przypadku okre­ślonym w art. 23 ust. 1 pkt 21 updof i art. 16 ust. 1 pkt 26a updop, uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

 • dłużnik został wykreślony z ewidencji działalno­ści gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmują­ca likwidację majątku albo
 • zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego i naprawcze­go lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów
 1. restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw
 2. banków, albo
 • wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postę­powania egzekucyjnego, albo
 • wierzytelność jest kwestionowana przez dłuż­nika na drodze powództwa sądowego (art. 23 ust. 2-3 updof, art. 16 ust. 2-2a pkt 1 updop).

Pozostałe przepisy dotyczące wierzytelności objętych rezerwami z tytułu kredytów (pożyczek) i udzielonych przez bank gwarancji (poręczeń) spła­ty kredytów i pożyczek zawiera art. 16 ust. 2a pkt 2 i ust. 2b-3f updop).

Polecamy serwis: Samozatrudnienie

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ltdconsulting.pl

Biuro księgowe wzbogacone o doradztwo i consulting gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »