| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Kiedy nauczyciel otrzyma dodatek wiejski

Kiedy nauczyciel otrzyma dodatek wiejski

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5 tys. mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego. Na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadry nauczycielskiej, organ prowadzący szkołę (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) może podwyższyć ten dodatek.

Dodatek wiejski a inne świadczenia

Dodatek wiejski nie wchodzi do podstawy obliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki. Podstawa wymiaru „trzynastki” jest ustalana z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy przyjmowanych do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy przysługującego pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy (art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej). Przepisy rozporządzenia z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli nie przewidują wliczania dodatków socjalnych, niebędących składnikiem wynagrodzenia, do podstawy obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop nauczycieli. Dlatego takich dodatków nie należy uwzględniać przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia urlopowego nauczycieli, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop czy dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

WAŻNE!

Dodatek wiejski nie wchodzi do podstawy wymiaru „trzynastki”.

Składkowo-podatkowe rozliczenie dodatku wiejskiego

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia m.in. w ramach stosunku pracy. Takim przychodem podlegającym opodatkowaniu jest m.in. dodatek wiejski wypłacany nauczycielom w czasie świadczenia przez nich pracy. Dodatek ten nie został także wymieniony jako zwolniony ze składek w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jest zatem oskładkowany. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w uchwale z 26 kwietnia 2006 r. (sygn. akt III UZP 1/06, OSNP 2006/21–22/333).

Utrata uprawnień do dodatku

Podstawowym warunkiem umożliwiającym uzyskanie prawa do dodatku wiejskiego jest zatrudnienie nauczyciela na terenie wsi lub miasta liczącego do 5 tys. mieszkańców. Z tymi wymaganiami związane są również przypadki, w których nauczyciel może stracić prawo do tego dodatku. Prawo do dodatku wiejskiego nie przysługuje nauczycielom, którzy:

  • zmienili miejsce wykonywania pracy – samodzielnie lub na podstawie decyzji pracodawcy i podjęli pracę na terenie wsi lub miasta liczącego powyżej 5 tys. mieszkańców,
  • pracują w wymiarze czasu pracy poniżej 1/2 etatu, bez względu na liczebność miasta lub wsi, w których są zatrudnieni.

Podstawa prawna:

  • art. 54 ust. 5, art. 91b ust. 1 Karty Nauczyciela,
  • art. 4 ust. 1 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • § 1, § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz.U. Nr 71, poz. 737 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

  • Dodatki mieszkaniowy i wiejski są obligatoryjnymi składnikami wynagrodzenia za pracę nauczyciela. Organ prowadzący szkołę nie może więc (w drodze regulaminu) uzależnić ich przyznania od posiadania odpowiednich środków pieniężnych. (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 11 grudnia 2002 r., sygn. akt II SA/Lu 923/2001, Pr. Pracy 2004/1/38)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »