| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Składniki wynagrodzenia > Wynagradzanie urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Wynagradzanie urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury

Pracownikom sądów i prokuratury oprócz normalnego wynagrodzenia przysługują także dodatki, m.in. funkcyjny, stażowy oraz nocny.

Dodatki płacowe

Urzędnik i pracownik sądu i prokuratury otrzymuje gwarantowany ustawowo dodatek za wieloletnią pracę, tzw. dodatek stażowy. Przysługuje on każdemu pracownikowi po 5 latach pracy w kwocie 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Do okresów pracy, od których zależy wysokość dodatku stażowego, zalicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia - bez względu na podstawę prawną zakończenia. Zaliczeniu podlegają także okresy zatrudnienia na podstawie stosunku pracy rozwiązane bez zachowania okresów wypowiedzenia z przyczyn wskazanych w art. 52-53 k.p. Ponadto zaliczeniu podlegają też inne okresy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (np. okres urlopu wychowawczego, zasadniczej służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych).

Dodatki funkcyjne są przyznawane jako dodatki z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji. Przysługują one urzędnikom i innym pracownikom sądów i prokuratury, zatrudnionym na stanowiskach wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, a ich wysokość ustala się za pomocą systemu mnożnikowego, odnosząc się do najniższego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla pracowników sądów i prokuratury. Najniższym wynagrodzeniem jest obecnie dolna stawka określona dla stanowisk pomocniczych, obsługi technicznej i gospodarczej, a wynosząca 1126 zł.

Urzędnikowi i innemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, chyba że stawka ta jest niższa niż określona w k.p. W takim wypadku stosuje się - wynagrodzenie minimalne (art. 1518 § 1 k.p.).

Jeżeli danemu urzędnikowi lub pracownikowi sądu bądź prokuratury:

  • zwiększono obowiązki służbowe na czas określony (np. pracownik tymczasowo przejął prowadzenie spraw chorego kolegi),
  • powierzono dodatkowe zadania o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności

prezes sądu albo prokurator może przyznać dodatek specjalny (§ 5 ust. 1 rozporządzenia).

Dodatek ten przysługuje więc tylko na czas określony. Jego kwota nie może przekroczyć 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (jeżeli dodatek ten przysługuje danemu pracownikowi).

Nagrody jubileuszowe i odprawy

Wszyscy pracownicy oraz urzędnicy sądów i prokuratury za wieloletnią pracę otrzymują nagrodę jubileuszową (art. 16 ustawy). Pierwszą nagrodę otrzymuje pracownik po 20 latach pracy w kwocie 75% wynagrodzenia miesięcznego, a jako ostatnią może otrzymać - jeśli jest jeszcze zatrudniony w sądzie i prokuraturze - po 45 latach pracy w kwocie równej 400% wynagrodzenia miesięcznego. Nagroda przysługuje co 5 lat pracy.

Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty.

Wynagrodzenie to oblicza się zgodnie z przepisami w sprawie ustalania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Poza „jubileuszówką” pracownikowi sądu lub prokuratury przysługuje także jednorazowa odprawa, gdy stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę.

Odprawa uzależniona jest od stażu pracy i wynosi:

  • 2-miesięczne wynagrodzenie - po 10 latach pracy,
  • 3-miesięczne wynagrodzenie - po 15 latach pracy,
  • 6-miesięczne wynagrodzenie - po 20 latach pracy.

Wynagrodzenie będące podstawą wymiaru odprawy emerytalno-rentowej oblicza się również na zasadach określonych dla ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (DzU nr 162, poz. 1125 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 30 czerwca 2008 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (DzU nr 117, poz. 742).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »