| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak wyliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

Jak wyliczyć wynagrodzenie za skrócony okres wypowiedzenia

Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Jak wyliczyć wynagrodzenie i za jaki okres w przypadku zastosowania błędnego okresu wypowiedzenia?

W razie zastosowania okresu wypowiedzenia krótszego niż wymagany pracownikowi nie przysługuje prawo zakwestionowania wypowiedzenia dotkniętego taką wadą, a więc nie może żądać z tego tytułu wydania przez sąd orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia do pracy albo odszkodowania (art. 45 i art. 50 Kodeksu pracy). Wadliwe jest zarówno przyjęcie przez pracodawcę np. 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia zamiast 1-miesięcznego, jak i co prawda właściwe ustalenie długości okresu wypowiedzenia, ale błędne oznaczenie jego upływu.

W orzecznictwie przyjmuje się, że jeżeli jedyną wadliwością wypowiedzenia umowy o pracę jest zastosowanie zbyt krótkiego okresu wypowiedzenia, to konsekwencją tego jest zastosowanie art. 49 Kodeksu pracy, który należy traktować jako przepis szczególny w stosunku do art. 45 lub art. 50 Kodeksu pracy (np. wyroki Sądu Rejonowego Wrocław-Śródmieście z 7 sierpnia 2013 r., X P 1066/12 i z 31 maja 2016 r., X P 692/14). Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 28 lutego 2012 r. (I PK 106/11).

Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony oraz umowy zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Wcześniej niż wynikałoby to z zastosowania ustawowego okresu wypowiedzenia stosunek pracy może ustać w dwóch przypadkach, tj. jeżeli:

  • strony stosunku pracy po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalą wcześniejszy termin rozwiązania umowy, przy czym takie ustalenie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę (art. 36 § 6 Kodeksu pracy);

  • wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników - wówczas pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca; w takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia (art. 361 § 1 Kodeksu pracy).

Podstawa prawna:

- art. 30 § 21, art. 36 § i § 6, art. 361 § 1, art. 45, art. 49-50 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1666; ost.zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 962;

- § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy - j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 927;

- § 15, § 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop - Dz.U. Nr 2, poz. 14; ost.zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 174, poz. 1353.

Zobacz serwis: Urlopy

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jan Furtas

konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »