| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Minimalne wynagrodzenie 2017 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie 2017 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł. Podwyżka płacy minimalnej spowodowała wzrost niektórych świadczeń ze stosunku pracy np. odprawy z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowania za mobbing czy wynagrodzenia dla praktykanta. Ponadto minimalna wysokość wynagrodzenia ma wpływ na podstawę wymiaru składek w 2017 r.

Jaka pensja na przełomie 2016/2017

Pracownicy wynagradzani stawką minimalną mają zagwarantowaną wyższą kwotę od 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że wynagrodzenie za grudzień 2016 r. wypłacone w styczniu 2017 r., zgodnie z przyjętym w firmie terminem wypłat przesuniętym na miesiąc następny, przysługuje jeszcze w wysokości obowiązującej w 2016 r., a więc w kwocie 1850 zł lub 1480 zł. Wynagrodzenie przysługuje bowiem za pracę wykonaną w danym okresie, czyli w grudniu. Poza tym termin wypłat obrany w danym zakładzie pracy nie może decydować o wysokości wynagrodzenia. Dla przykładu, w firmie X wypłaty są dokonywane z dołu, ostatniego dnia miesiąca, a więc pensje za grudzień pracownicy otrzymaliby 30 grudnia 2016 r. w wysokości obowiązującej w tym roku. Z kolei w firmie Y płatności przypadają 10. dnia miesiąca następnego za poprzedni. Za grudzień wypłaty zostałyby zrealizowane 10 stycznia 2017 r. Mimo iż od 1 stycznia obowiązuje już nowe minimum, pensja należna za grudzień powinna być wypłacona jeszcze w poprzedniej stawce. Nowa obowiązuje za pracę wykonaną począwszy od stycznia 2017 r.

Od wynagrodzenia należnego za grudzień, wypłaconego w styczniu w stawce grudniowej, należy też opłacić składkę na Fundusz Pracy. Cały czas mamy bowiem do czynienia z wynagrodzeniem minimalnym, które jest wyznacznikiem w zakresie obowiązku opłacania, bądź nie, składki na ten fundusz.

Termin wypłat decyduje natomiast o tym, do którego roku podatkowego zaliczony zostanie przychód podatnika. Dla celów poboru zaliczki na podatek i składek ubezpieczeniowych wynagrodzenie wypłacone (postawione do dyspozycji) w styczniu (za grudzień) stanowi przychód stycznia, czyli już nowego roku podatkowego. Oznacza to, że pobory otrzymane w styczniu należy wykazać w informacji PIT-11 za nowy rok podatkowy, czyli 2017 r.

Minimalne w umowie o pracę

Wynagrodzenie za pracę odpowiadające jej rodzajowi, ze wskazaniem składników wynagrodzenia jest jednym z obowiązkowych elementów umowy o pracę. W przypadku wynagrodzenia minimalnego może być ono wskazane kwotowo, w wysokości obowiązującej w roku zatrudnienia, lub opisowo, czyli bez określenia konkretnej kwoty.

W pierwszym przypadku trzeba pamiętać, że co roku, gdy płaca minimalna wzrasta, zmieniają się warunki płacowe wszystkich podwładnych tak opłacanych. Aktualizację umowy przeprowadza się poprzez sporządzenie aneksu do umowy o pracę (porozumienie zmieniające). W tej sytuacji pracodawca musi jeszcze wprowadzić zmiany w regulaminie wynagradzania, jeśli aneks odnosi się do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Zmianę w regulaminie wynagradzania wprowadza się na ogólnych zasadach, tzn. nowa regulacja wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od zaznajomienia z nią pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy (art. 772 par. 6 kodeksu pracy; dalej: k.p.). Jednak nawet gdyby pracodawca nie dopełnił formalności w tym zakresie i nie zmienił treści umowy, to i tak musi wypłacać pracownikom nowe minimalne wynagrodzenie.

Skoro z urzędu (ustawowo co roku) rośnie płaca minimalna, to prostszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest wprowadzenie do umowy o pracę zapisu, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie minimalne, bez podawania stawki. Nie trzeba wtedy dokonywać żadnych zmian w treści umów o pracę po wejściu w życie nowej kwoty wynagrodzenia minimalnego. Takie sformułowanie oznacza, że automatycznie pracownik nabywa prawo do aktualnego minimum. Zaleca się jednak poinformowanie pracownika, najlepiej na piśmie, o bieżącej wysokości minimalnego wynagrodzenia. [przykład 2]

PRZYKŁAD 2

Aneks do umowy w związku ze zmianą etatu i wysokości wynagrodzenia

1 września 2016 r. pracodawca zatrudnił pracownika na 3/4 etatu, z minimalnym wynagrodzeniem za pracę w wysokości 1387,50 zł. Taka kwota została wpisana do umowy i obowiązuje do końca grudnia 2016 r. Od 1 stycznia 2017 r. pracownik objął pełen etat. Doszło więc do zmiany warunków pracy w zakresie wymiaru czasu pracy oraz warunków płacowych. Podpisano aneks do umowy o pracę, w którym zapisano nową wielkość etatu oraz wynagrodzenie na poziomie 2000 zł. Gdyby nie zmiana etatu, pracownik miałby prawo do wynagrodzenia w wysokości 1500 zł (2000 zł x 3/4). ⒸⓅ

Skutki podwyżki płacy minimalnej

Coroczny wzrost wynagrodzenia minimalnego wpływa również na wysokość innych obowiązkowych świadczeń i należności, których podstawą jest płaca minimalna, jej część lub wielokrotność. Kwota tego wynagrodzenia funkcjonuje również jako graniczna np. przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia, a w przepisach ubezpieczeniowych także jako podstawa wymiaru składek na ZUS z niektórych tytułów

I. DODATEK ZA PRACĘ W PORZE NOCNEJ

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje specjalny dodatek do wynagrodzenia z tego tytułu, że wykazuje aktywność w szczególnej porze przeznaczonej na spoczynek. Dodatek przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej, w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek oblicza się dzieląc minimalną stawkę przez wymiar czasu pracy ustalony dla każdego miesiąca zgodnie z art. 130 k.p. Dodatek jest zmienny, bo stanowi 20 proc. otrzymanej stawki godzinowej, która w każdym miesiącu może być inna. W 2017 r. wysokość dodatku będzie się wahała między 2,17 zł a 2,63 zł.

Polecamy: Wielka Księga Prawa Pracy

Od 1 stycznia 2017 r. dodatek za pracę w nocy, a także ryczałt, który zastępuje dodatek u pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy, nie będzie wliczany przy ustalaniu miesięcznego wynagrodzenia pracownika w celu sprawdzenia, czy osiągnęło poziom co najmniej minimalnego (zmiana ta wynika z nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przewidującej również wprowadzenie stawki godzinowej m.in. dla zleceniobiorców). Jeszcze w obecnym stanie prawnym dodatek ten jest uwzględniany w sumie składników pensji, co sprawia, że praca w porze snu jako uciążliwa bywa nieopłacona w sposób zauważalny przez pracownika. Po nowym roku dodatek będzie wyłączony z płacy minimalnej, podobnie jak nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa i wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych. W konsekwencji pracownik będzie musiał uzyskać co najmniej płacę minimalną z pozostałych składników i oprócz niej otrzyma dodatek nocny. [tabela 5]

TABELA 5. Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej w 2017 r. ⒸⓅ

Miesiąc

Kwota dodatku za 1 godz.

Obliczenie

styczeń

2,38 zł

(2000 zł : 168 godzin) x 20 proc.

luty

2,50 zł

(2000 zł : 160 godzin) x 20 proc.

marzec

2,17 zł

(2000 zł : 184 godzin) x 20 proc.

kwiecień

2,63 zł

(2000 zł : 152 godzin) x 20 proc.

maj

2,38 zł

(2000 zł : 168 godzin) x 20 proc.

czerwiec

2,38 zł

(2000 zł : 168 godzin) x 20 proc.

lipiec

2,38 zł

(2000 zł : 168 godzin) x 20 proc.

sierpień

2,27 zł

(2000 zł : 176 godzin) x 20 proc.

wrzesień

2,38 zł

(2000 zł : 168 godzin) x 20 proc.

październik

2,27 zł

(2000 zł : 176 godzin) x 20 proc.

listopad

2,50 zł

(2000 zł : 160 godzin) x 20 proc.

grudzień

2,63 zł

(2000 zł : 152 godziny) x 20 proc.

II. PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia pracowników, po pomniejszeniu o kwotę odpowiadającą stopie procentowej składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków pracownika. W tym roku minimalna podstawa zasiłkowa obowiązuje również dla pracowników w pierwszym roku pracy, a więc nie może spaść poniżej kwoty 80 proc. minimalnej pensji, po odliczeniu składkowym. Począwszy od 2017 r. będzie już tylko jedna najniższa podstawa, tj. od 100-proc. stawki minimalnej.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy podstawa ulega odpowiednio zmniejszeniu, proporcjonalnie do wymiaru etatu. Powyższe zasady mają zastosowanie przy ustalaniu podstawy wymiaru takich świadczeń, jak:

- wynagrodzenie chorobowe,

- świadczenie rehabilitacyjne,

- zasiłek wyrównawczy,

- zasiłek macierzyński,

- zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

- zasiłek opiekuńczy.

Najniższa podstawa wymiaru zasiłków nie ma zastosowania do ubezpieczonych będących pracownikami, do których wynagrodzenia nie mają zastosowania przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę np. pracowników młodocianych, a także do zleceniobiorców czy osób prowadzących działalność gospodarczą. [tabela 6]

TABELA 6. Najniższa podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego w 2017 r. ⒸⓅ

Podstawa – pełny etat

Obliczenie

Podstawa – niepełny etat

1/2

1/4

3/4

1725,80 zł

2000 zł – (2000 zł x 13,71 proc.)

862,90 zł

431,45 zł

1294,35 zł

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK