| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Minimalne wynagrodzenie 2017 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Minimalne wynagrodzenie 2017 r. - wpływ na świadczenia pracownicze

Od 1 stycznia 2017 r. miesięczne minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 tys. zł. Podwyżka płacy minimalnej spowodowała wzrost niektórych świadczeń ze stosunku pracy np. odprawy z tytułu zwolnień grupowych, odszkodowania za mobbing czy wynagrodzenia dla praktykanta. Ponadto minimalna wysokość wynagrodzenia ma wpływ na podstawę wymiaru składek w 2017 r.

Niejedna kwota netto

Mimo że obowiązuje jedna kwota brutto pensji minimalnej, a sposób obliczania miesięcznych zaliczek na podatek jest taki sam dla dochodów ze stosunku pracy, to można wyróżnić aż cztery kwoty netto. Wynika to z tego, że istnieją dwie normy kosztów uzyskania przychodów (podstawowe 111,25 zł i podwyższone 139,06 zł dla dojeżdżających do pracy z innej miejscowości), które pomniejszają przychód, natomiast zaliczka podatkowa zależy od złożenia lub nie, w odpowiednim czasie, oświadczenia PIT-2 w sprawie stosowania kwoty zmniejszającej podatek (ulga podatkowa).

Płatnik zmniejsza zaliczkę o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie według ustalonego wzoru (PIT-2), w którym stwierdza, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika;

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną;

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki samodzielnie, tj. z własnej działalności gospodarczej, najmu lub dzierżawy;

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Niezłożenie oświadczenia w ogóle lub złożenie go po terminie (po pierwszej w roku podatkowym wypłacie) oznacza, że płatnik poprzestaje na obliczeniu zaliczki na podatek, stosując do podstawy opodatkowania (dochodu) odpowiednią stopę procentową podatku z tabeli skali. Kwotę zaliczki do zapłaty na rzecz urzędu skarbowego wyznacza się, odliczając od niej składkę zdrowotną w wysokości 7,75 proc. i zaokrąglając zaliczkę do pełnych złotych. Stosowanie bądź nie tej kwoty zmniejszającej również ma więc wpływ na wysokość wynagrodzenia netto. Im wyższa zaliczka, tym mniej do wypłaty dla pracownika. Kolejna tabela przedstawia kwoty netto minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. dla wszystkich wariantów w zakresie obliczania podatku. [tabela 3]

TABELA 3. Wynagrodzenia w kwotach netto dla pracownika w 2017 r. ⒸⓅ

Wynagrodzenie brutto

Koszty uzyskania przychodów

Kwota zmniejszająca podatek (PIT-2)

Minimalne wynagrodzenie netto

Podstawowe

Podwyższone

Tak

Nie

2000 zł

111,25 zł

?

1459,48 zł

111,25 zł

?

1413,48 zł

139,06 zł

?

1464,48 zł

139,06 zł

?

1418,48 zł

Stosownie do wielkości etatu

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy, to wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc za podstawę wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalonego dla pełnego etatu (art. 8 ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę). Prawidłowe ustalenie wynagrodzenia minimalnego dla niepełnoetatowca wymaga pomnożenia stawki wynagrodzenia, tj. 2000 zł, przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu, odpowiednią dla części etatu, i podzieleniu przez liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu dla pełnego etatu. [przykład 1] [tabela 4]

PRZYKŁAD 1

Automatyczna zmiana w pierwszym roku pracy

Pracownica podjęła pierwsze zatrudnienie (zaraz po ukończeniu studiów magisterskich) 1 września 2016 r., na 3/4 etatu, ze stawką minimalną 80 proc. (1480 zł x 3/4 = 1110 zł). Od 1 stycznia 2017 r., mimo że pracownica będzie nadal w pierwszym roku pracy, powinna otrzymywać nie mniej niż 1500 zł (2000 zł x 3/4), gdyż nie będzie już rozróżnienia co do stażu pracy. Można to sprawdzić, biorąc pod uwagę nominał czasu pracy np. w styczniu 2017 r. Wtedy będzie do przepracowania 168 godzin pracy w pełnym wymiarze, a dla 3/4 etatu – 126 godzin (168 godz. : 4 x 3). Wynagrodzenie minimalne wynosi więc 1500 zł:

[(2000 zł x 126 godz.) : 168 godz.] = 1500 zł

Wynagrodzenie w tej wysokości będzie prawidłowe dla całego 2017 r. W przyszłym roku będą – oprócz wymiaru styczniowego – jeszcze cztery nominały czasu pracy w różnych miesiącach: 152, 160, 176 i 184 godziny. Dla 3/4 etatu wymiar czasu pracy wynosi odpowiednio 114, 120, 132 i 138 godzin. Podstawiając te dane do wzoru, otrzymujemy po kolei (dla 126 godzin wynik już mamy wyżej):

● [(1850 zł x 114 godz.) : 152 godz.] = 1500 zł

● [(2000 zł x 120 godz.) : 160 godz.] = 1500 zł

● [(1850 zł x 132 godz.) : 176 godz.] = 1500 zł

● [(2000 zł x 138 godz.) : 184 godz.] = 1500 zł

TABELA 4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. dla przykładowych niepełnych wymiarów czasu pracy ⒸⓅ

Wymiar czasu pracy

Liczba godzin w miesiącu

Kwota wynagrodzenia

Dla części etatu

Dla pełnego etatu

1/2

76

80

84

88

92

152

160

168

176

184

1000 zł

1/4

38

40

42

44

46

152

160

168

176

184

500 zł

3/4

114

120

126

132

138

152

160

168

176

184

1500 zł

7/8

133

140

147

154

161

152

160

168

176

184

1750 zł

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK