| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Nowe zasady wynagradzania dla członków zarządów, rad nadzorczych i głównych księgowych

Nowe zasady wynagradzania dla członków zarządów, rad nadzorczych i głównych księgowych

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26 lipca 2016 r. wprowadzi dużo zmian w zakresie wynagrodzeń członków zarządów, rad nadzorczych i głównych księgowych w spółkach z określonym kapitałem.

Co z dotychczas zawartymi umowami z członkami zarządów?

W przepisach przejściowych ustawa z 9 czerwca 2016 r. przewiduje, że do umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, w brzmieniu dotychczasowym oraz umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji w organie zarządzającym spółki, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, będą stosowane przepisy dotychczasowe. Ponadto, z art. 21 ust 1, który brzmi, że  "podmiot uprawniony do wykonywania praw udziałowych jest obowiązany podjąć działania mające na celu ukształtowanie i stosowanie w spółce zasad wynagradzania członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego, określonych niniejszą ustawą, najpóźniej do dnia zwyczajnego walnego zgromadzenia, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się w 2016 r." wynika, że do końca czerwca 2017 r. w spółkach mają być podjęte działania mające na celu wdrożenie nowych zasad wynagradzania. Zasady wynagradzania nie obejmują rodzaju umowy łączącej członka zarządu ze spółką.

O zawartych obecnie umowach o pracę nowa ustawa milczy. Zatem należy przyjąć, iż nie ma podstaw do ich rozwiązania i do nawiązania w ich miejsce umów o świadczenie usług. Muszą być jednak wypowiedziane w części dotyczącej zasad wynagradzania, jeśli zasady te wpisane do umowy o pracę nie są zgodne z zasadami wynikającymi z ustawy z 9 czerwca 2016 r.

Należy pamiętać, że ustawa z 9 czerwca 2016 r. objęła swoim działaniem szereg podmiotów, których obecnie nie obejmuje ustawa kominowa. Ustawa kominowa, do momentu wejścia w życie ustawy z 9 czerwca 2016 r., ma bowiem zastosowanie do spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa, a także spółek z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub spółek z większościowym udziałem tych podmiotów. Ustawa kominowa nie obejmuje zatem spółek, które w znacznej części zostały już sprywatyzowane, a Skarb Państwa zachował pakiet mniejszościowy. Przepisy ustawy kominowej nie obejmują swoim zakresem podmiotowym spółek z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Co to oznacza? Spółki te zostały objęte działaniem ustawy i zasady wynagradzania członków organów zarządzających oraz rad nadzorczych należy dostosować do nowych wymogów. W tych podmiotach z członkami zarządów umów o pracę nie powinno się już zawierać.

Wynagrodzenie członków rad nadzorczych

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. przez członka rady nadzorczej rozumie również członka komisji rewizyjnej. Członek rady nadzorczej będzie mieć stałe miesięczne wynagrodzenie, a nadto uzależnione od wielkości spółki.

Dotychczas, zgodnie z ustawą kominową, wynagrodzenie członka rady nadzorczej nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Po zmianie wynikającej z ustawy z 9 czerwca 2016 r. wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków organu nadzorczego będzie ukształtowana na poziomie nieprzekraczającym iloczynu podstawy wymiaru (jest to wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) oraz mnożnika, wynoszącego, odpowiednio, 0,5, 0,75, 1, 1,5 albo 2,75, w zależności od wielkości spółki. Jednocześnie ze względu na funkcję pełnioną w organie nadzorczym spółki lub uczestnictwo w funkcjonującym w jego ramach komitecie, projekt uchwały będzie mógł przewidywać podwyższenie wynagrodzenia członków organu nadzorczego do 10% w stosunku do wskazanych wyżej wysokości.

Wynagrodzenie głównych księgowych zostało uwolnione

Zupełną nowością jest fakt, iż ustawa z 9 czerwca 2016 r. nie obejmuje swoim zakresem wynagrodzenia głównych księgowych. Ustawa kominowa limitowała wynagrodzenie tej grupy zawodowej. Według nowych zasad tak już nie będzie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »