| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Nowe zasady wynagradzania dla członków zarządów, rad nadzorczych i głównych księgowych

Nowe zasady wynagradzania dla członków zarządów, rad nadzorczych i głównych księgowych

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami podpisana przez Prezydenta RP w dniu 26 lipca 2016 r. wprowadzi dużo zmian w zakresie wynagrodzeń członków zarządów, rad nadzorczych i głównych księgowych w spółkach z określonym kapitałem.

Dwuskładnikowe wynagrodzenie członka zarządu według nowej ustawy z 9 czerwca 2016 r.

Ustawa z 9 czerwca 2016 r. objęła wszystkie zasady wynagradzania członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich podmiotów.

Członek zarządu spółki z większościowym pakietem udziału Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego dotychczas otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w stałej kwocie, co wynikało z ustawy z 3 marca 200 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Teraz w związku z ustawą z 9 czerwca 2016 r. będzie mógł otrzymać dodatkowe wynagrodzenie - zmienne (jest to tzw. wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki), oprócz oczywiście stałej podstawy. Część stała wynagrodzenia miesięcznego członka organu zarządzającego, uzależniona będzie od skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia. Wysokość ta jest dokładnie określona w art. 4 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Część zmienna wynagrodzenia członka organu zarządzającego, stanowiąca wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy spółki, uzależniona będzie od poziomu realizacji celów zarządczych. Wagi tych celów, a także obiektywne i mierzalne kryteria ich realizacji i rozliczania ustalane będą dla poszczególnych lub wszystkich członków organu zarządzającego. Część zmienna nie może przekroczyć 50%, a spółce, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

  • zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,
  • osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,
  • sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro,

wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 100% wynagrodzenia podstawowego członka zarządu w poprzednim roku obrotowym.

Projekty uchwał w sprawie wynagrodzeń zawierają postanowienia przewidujące, że wynagrodzenie uzupełniające członka organu zarządzającego przysługuje po zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzieleniu temu członkowi organu zarządzającego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków przez walne zgromadzenie.

Nagroda roczna dla członka zarządu

Według ustawy kominowej osoby te mogły otrzymać nagrodę roczną. Nowe zasady to wykluczają. Zamiast nagrody rocznej będzie mogło być przyznane wynagrodzenie uzupełniające. Będzie ono płatne w takim terminie jak zwykle była płatna nagroda roczna, czyli po rocznym walnym zgromadzeniu (zgromadzeniu wspólników)

Zakaz konkurencji dla członka zarządu

Jeśli chodzi o zakaz konkurencji to z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. wynika, iż:

  1. z członkiem zarządu może być podpisana umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku będącego podstawą pełnienia funkcji może ale tylko w przypadku pełnienia funkcji przez członka organu zarządzającego przez okres co najmniej trzech miesięcy. Umowa o zakazie konkurencji z członkiem organu zarządzającego spółki może przewidywać okres zakazu konkurencji nieprzekraczający sześciu miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji;
  2. nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług;
  3. w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez członka organu zarządzającego spółką umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz spółki, nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji;
  4. zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez członka organu zarządzającego funkcji w innej spółce;
  5. w sprawach tych umów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące umów o zakazie konkurencji z Kodeksu pracy, przy czym odszkodowanie za każdy miesiąc, o którym mowa w tych przepisach, nie może być wyższe niż 100% wynagrodzenia miesięcznego podstawowego otrzymanego przez członka organu zarządzającego przed ustaniem pełnienia funkcji.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dziennik Gazeta Prawna

Największy polski dziennik prawno-gospodarczy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »