| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jakie są podatkowe skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych

Jakie są podatkowe skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych

Popularną formą premiowania pracowników jest przyznawanie im dodatkowych świadczeń. Na tym tle dochodzi jednak często do sporów pracodawców z organami podatkowymi. Przekazywane pracownikom świadczenia powodują bowiem różne skutki podatkowe.

Parking dla pracownika

Jeżeli okoliczności wyraźnie wskazują, że pracodawca wynajął parking dla wyłącznej korzyści pracownika, wówczas takie świadczenie będzie dla niego przychodem. Natomiast wydatek poniesiony przez firmę na miejsce parkingowe służące zapewnieniu bezpieczeństwa samochodu firmowego, który pracownik użytkuje w czasie w pracy, nie jest dla niego korzyścią majątkową. Takie stanowisko potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, w interpretacji indywidualnej z 23 września 2009 r., sygn. IPPB4/415–553/10–4/MP: „(...) przydzielenie samochodu służbowego pracownikom i wyznaczenie przez płatnika miejsca garażowania w miejscu zamieszkania tych osób gwarantującym jego bezpieczeństwo, a tym samym stałą gotowość do użytkowania i osiągania przychodu, wynikające z charakteru pracy na danym stanowisku, nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy, o ile samochody te będą wykorzystywane w celach służbowych. W konsekwencji przejazdy z oraz do miejsca garażowania oraz wartość płatności za faktury dokumentujące nabycie usług parkowania samochodów na wskazanych parkingach strzeżonych nie będą również generowały przychodu ze stosunku pracy. Przejazdy oraz parkowanie będą stanowiły realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie Spółki (...)”.

WAŻNE!

Wydatek poniesiony przez pracodawcę na miejsce parkingowe na samochód służbowy, który pracownicy wykorzystują w pracy, nie jest przychodem zatrudnionych.

Bony towarowe dla pracowników

Przekazanie pracownikom bonów powoduje konieczność włączenia ich wartości do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i pobrania zaliczki na podatek. Obowiązek zapłaty podatku powstaje także wtedy, gdy zakup bonów został sfinansowany z zfśs. Świadczeniami rzeczowymi zwolnionym z podatku nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany ich na towary lub usługi (art. 21 ust. 1 pkt 67 updof). Potwierdził to Naczelnik Urzędu Skarbowego w Słupsku, w interpretacji z 18 marca 2005 r., sygn. PII/423–2/05, w której stwierdził, że: „(...) na płatniku (zakładzie pracy) ciąży obowiązek obliczania i pobierania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tego płatnika przychody ze stosunku pracy, do których zalicza się także wartość bonów towarowych. Płatnik przekazuje na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w trybie określonym w art. 38 ustawy z 26 lipca 1991 r., pobraną od pracownika należną zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną od wszystkich otrzymanych lub postawionych do dyspozycji w danym miesiącu składników wynagrodzenia pracownika (włącznie z wartością otrzymanych bonów towarowych) (...)”.

Karnety na zajęcia sportowe

Zakup karnetu na zajęcia sportowe dla pracowników, co do zasady, jest ich przychodem ze stosunku pracy. Jeżeli karnet zostanie w całości sfinansowany ze środków zfśs (w ramach prowadzonej działalności sportowo-rekreacyjnej), będzie zwolniony z podatku do rocznej kwoty 380 zł (art. 21 art. 1 pkt 67 updof).

Możliwość korzystania w tym przypadku ze zwolnienia podatkowego potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 16 listopada 2006 r., sygn. ZD/4060–78/06. Organ ten wskazał na możliwość zarówno pokrycia przez pracodawcę 100% wartości przekazywanych świadczeń, jak też częściowe ich finansowanie, ale z zfśs (lub ewentualnie z funduszy związków zawodowych).

Konkurs dla pracowników

Zasadniczo wygrane w grach i konkursach podlegają opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Nie dotyczy to jednak świadczeń dla pracownika finansowanych przez pracodawcę. Sposób opodatkowania nagrody otrzymanej w konkursie zależy od tego, czy można ją uznać za świadczenie ze stosunku pracy. Świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy, jeżeli może je otrzymać wyłącznie pracownik. Przychodem ze stosunku pracy jest zatem każdy przychód, którego źródłem jest stosunek pracy. Zatem przy rozpatrywaniu możliwości opodatkowania przychodu z tytułu wygranych w grach i konkursach należy brać pod uwagę, czy nagrodę może otrzymać wyłącznie pracownik czy także inna osoba. Potwierdził to Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie w interpretacji z 17 maja 2005 r., sygn. PD-I/423/53/04: „(...) w sytuacji organizowania konkursu wyłącznie wśród pracowników spółki, nagrody wypłacone z tego tytułu stanowią przychód pracownika ze stosunku pracy i winny być opodatkowane przez pracodawcę na zasadach określonych w art. 31–32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)”.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Opiela

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »