| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jak prawidłowo zrekompensować pracę w godzinach ponadwymiarowych pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy

Jak prawidłowo zrekompensować pracę w godzinach ponadwymiarowych pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy

Za pracę w godzinach ponadwymiarowych pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie. Inną formą rekompensaty takiej pracy może być udzielenie czasu wolnego, nawet w innym okresie rozliczeniowym czasu pracy.

WAŻNE

Aby uniknąć wypłaty dodatku za przepracowane godziny ponad normę dobową, złożenie przez pracownika wniosku o odbiór nadgodzin lub wskazanie przez pracodawcę terminu odbioru czasu wolnego powinno nastąpić przed najbliższym terminem wypłaty wynagrodzenia.

Praca ponad ustalony w umowie o pracę wymiar najczęściej zobowiązuje pracodawcę do wypłaty normalnego wynagrodzenia za przepracowane godziny. Może także nakładać na pracodawcę obowiązek wypłaty stosownego wynagrodzenia z dodatkiem jak za pracę w godzinach nadliczbowych, nawet jeżeli nie zostaną przekroczone normy czasu pracy. Zgodnie z przepisem art. 151 § 5 Kodeksu pracy, w umowie o pracę strony mają bowiem obowiązek ustalić dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 Kodeksu pracy. Pozostawienie zainteresowanym stronom decyzji w tej sprawie oznacza, że postanowienie umowne musi dotyczyć godzin ponadwymiarowych, które nie są godzinami nadliczbowymi, ponieważ za te godziny dodatek przysługuje z mocy prawa. Należy więc przyjąć, że odpowiednie postanowienie umowne powinno być skonstruowane w taki sposób, aby przewidywało dodatek również za godziny pracy, które nie stanowią pracy w godzinach nadliczbowych. Formą rekompensaty przewidzianą w art. 151 § 5 Kodeksu pracy powinna być zatem objęta co najmniej jedna godzina pracy, która w świetle przyjętych norm pracy nie byłaby traktowana jak godzina nadliczbowa. Przykładowo, pracownikom zatrudnionym na 1/2 etatu można ustalić, że dodatek będzie przysługiwał za godziny przekraczające 30 godzin w tygodniu lub liczbę godzin wynikającą z 3/4 etatu. Można też dokonywać w tym zakresie ustaleń nawiązujących do wymiaru dobowego. Od powyższego zapisu będzie zależała wysokość wynagrodzenia pracownika za przepracowane godziny ponadwymiarowe.

PRZYKŁAD

Pracodawca ustalił w umowie o pracę, że pracownikowi zatrudnionemu w wymiarze 1/2 etatu będzie przysługiwał dodatek jak za pracę w godzinach nadliczbowych po przekroczeniu 7. godziny w danej dobie. Pracownik jest zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy i z reguły świadczy pracę po 4 godziny dziennie. 4 maja pracodawca zobowiązał pracownika do świadczenia pracy w wymiarze dobowym wynoszącym 9 godzin.

Pracownikowi przysługuje następująca rekompensata:

  • za 3 godziny ponadwymiarowe – normalne wynagrodzenie za pracę,
  • za 1 godzinę ponadwymiarową – wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50% jak za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • za jedną godzinę pracy w godzinach nadliczbowych – wynagrodzenie wraz z dodatkiem 50%.

Za pracę w godzinach ponadwymiarowych pracownikowi można również udzielić czasu wolnego, przy czym przepisy nie określają terminu, w jakim pracodawca może to zrobić. Dopuszcza się jednak udzielenie czasu wolnego także w następnym okresie rozliczeniowym lub w kolejnych miesiącach okresu rozliczeniowego. Zgodnie z prezentowanymi poglądami, mogą Państwo zastosować zasadę udzielania czasu wolnego po upływie okresu rozliczeniowego tylko wtedy, gdy pracownik złoży wniosek o odbiór czasu wolnego w późniejszym terminie albo jeżeli ustalą Państwo z pracownikiem termin takiego odbioru. W pozostałych przypadkach zaleca się, aby rozliczenie nastąpiło w ciągu obowiązującego pracownika okresu rozliczeniowego (zgodnie z zasadą, że wszystkie kwestie związane z czasem pracy powinny być, w przypadku braku szczególnych uregulowań, rozliczane w obrębie okresu rozliczeniowego), albo w granicach roku kalendarzowego (zgodnie z przyjętym rocznym limitem godzin nadliczbowych). Odbiór czasu wolnego w zamian za pracę w godzinach ponadwymiarowych jest równoznaczny z utratą przez pracownika prawa do wynagrodzenia za odebrane godziny ponadwymiarowe.


Podstawa prawna:

  • art. 128 § 1, art. 151 § 5, art. 1511, art. 1512 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »