| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Upominki z okazji Dnia Kobiet - podatek i składki ZUS

Upominki z okazji Dnia Kobiet - podatek i składki ZUS

Pracodawcy, którzy z okazji Dnia Kobiet przekażą pracownicom upominek, choćby symboliczny, powinni liczyć się z koniecznością jego opodatkowania i oskładkowania. Niekiedy taki prezent może bowiem oznaczać powstanie przychodu ze stosunku pracy. Zależy to jednak od rodzaju podarunku oraz źródła jego finansowania.

Wątpliwości co do zastosowania tego zwolnienia może jednak powodować fakt sfinansowania prezentów na Dzień Kobiet ze środków zfśs. Celem prowadzenia działalności socjalnej jest bowiem wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej, materialnej i życiowej. Zgodnie z dominującym poglądem, finansowanie z zfśs upominków okazjonalnych nie wchodzi w zakres działalności socjalnej.

NSA w wyroku z 9 stycznia 2003 r. (sygn. I SA/Wr 2206/00) dopuścił jednak zakup przez pracodawcę na rzecz pracowników artykułów cukierniczych czy kwiatów z powodu różnego rodzaju uroczystości ze środków zfśs. Sąd stwierdził, że wiąże się to z zakresem i charakterem działalności socjalnej, o której stanowią przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

WAŻNE!

Zdaniem NSA, zakup przez pracodawcę ze środków zfśs na rzecz pracowników artykułów cukierniczych czy kwiatów z powodu różnego rodzaju uroczystości wiąże się z zakresem i charakterem działalności socjalnej.

Jeżeli regulamin funduszu przewiduje finansowanie – obok ulgowych usług i świadczeń – również innych przejawów działalności socjalnej, w tym oferowanie wszystkim pracownikom świadczeń o tej samej wartości i na tych samych warunkach (świadczenia nieulgowe), to świadczenia okolicznościowe też mogą pochodzić ze środków zfśs. Jeśli ich źródłem finansowania będzie zfśs, wówczas będą zwolnione z podatku dochodowego do kwoty 380 zł rocznie (z wyjątkiem bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi).

Pracodawcy, u których nie działa fundusz socjalny lub fundusz istnieje, ale nie przewiduje finansowania ze środków zfśś nieulgowych świadczeń, w przypadku przekazania pracownicom okolicznościowych prezentów, mają obowiązek doliczenia ich wartości do pozostałych przychodów ze stosunku pracy i pobrania podatku.

Wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń należy ustalać według cen zakupu, jeśli zostały nabyte, lub według cen stosowanych wobec zewnętrznych odbiorców, gdy przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy.

Upominki a składki ZUS

Podstawą wymiaru składek ZUS jest przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Zatem to, co jest przychodem w świetle przepisów podatkowych, stanowi też podstawę do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Wyjątek stanowią przychody zwolnione z oskładkowania.

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są m.in. świadczenia finansowane z zfśs (bez limitu kwotowego), a także dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu przyznawane na podstawie przepisów szczególnych – kart branżowych lub układów zbiorowych pracy, tj. ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, świadczenia na pomoce naukowe dla dzieci, świadczenia przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni.

Jeżeli zatem prezent spełni wszystkie wskazane wyżej kryteria, nie będzie obciążony składkami. Jeżeli jednak u pracodawcy nie ma układu zbiorowego pracy ani karty branżowej, albo te dokumenty funkcjonują, ale nie przewidują przyznawania świadczeń z okazji uroczystych dni, jak np. Dzień Kobiet, przekazane prezenty należy oskładkować. Wartość pieniężną świadczeń w naturze należy wówczas ustalać w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku – jak do celów podatkowych.

Podstawa prawna:

  • art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, ust. 2a, art. 12 ust. 1–3, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 19, pkt 27, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.),
  • art. 8 ust. 1–2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »