| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie za czas przeprowadzania ponownych badań profilaktycznych pracownika

Wynagrodzenie za czas przeprowadzania ponownych badań profilaktycznych pracownika

Jeden z naszych pracowników po przeprowadzeniu badań okresowych otrzymał zaświadczenie, w którym lekarz nie dopuścił go do wykonywania dotychczasowej pracy. Pracownik nie zgodził się z treścią zaświadczenia i wystąpił z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Termin badania został już wyznaczony, ale pracownik musi na nie dojechać do innego miasta. Jakie wynagrodzenie przysługuje mu za ten dzień?

W sytuacji opisanej w pytaniu, Państwa pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia również za czas przeprowadzania powtórnych badań lekarskich.

Pracownik, a także pracodawca otrzymujący zaświadczenie lekarskie – w przypadku zastrzeżeń co do jego treści może bowiem wystąpić w ciągu 7 dni od daty otrzymania zaświadczenia z wnioskiem o ponowne badanie lekarskie i wydanie zaświadczenia do wojewódzkiego lub międzywojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, a jeśli zaświadczenie zostało wydane w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do jednostki badawczo-rozwojowej w dziedzinie medycyny pracy. Wniosek składa się za pośrednictwem lekarza, który wydał zaświadczenie.

Powtórne badanie powinno być przeprowadzone w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Ustalone na jego podstawie orzeczenie lekarskie jest ostateczne i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia przez lekarza przeprowadzającego ponowne badanie (§ 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy).

WAŻNE!

Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas wykonania ponownych badań profilaktycznych przeprowadzonych zarówno na jego wniosek, jak i na wniosek pracodawcy.

Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy z powodu przeprowadzania badań profilaktycznych należy ustalać z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniami określonymi w § 6 rozporządzenia urlopowego, tj. m.in.:

 • jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania bądź za określone osiągnięcie (składniki wypłacane w różnych odstępach czasu, niepowtarzające się),
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju,
 • gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
 • wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
 • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

Zatem składnikami uwzględnianymi w podstawie wymiaru wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, są przede wszystkim:

 • wynagrodzenie za pracę: stałe miesięczne, godzinowe, prowizyjne, akordowe,
 • dodatek za pracę w porze nocnej,
 • wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • inne dodatki związane z pracą,
 • premie zadaniowe oraz premie regulaminowe o charakterze roszczeniowym.

Ustalając podstawę wymiaru wynagrodzenia za okres niewykonywania pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, powyższe składniki uwzględniamy w następujący sposób:

 • składniki wynagrodzenia przysługujące w stałej stawce miesięcznej – w wysokości należnej w miesiącu, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy albo okres niewykonywania pracy,
 • zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc – w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w danym miesiącu, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy albo okres niewykonywania pracy.

W sytuacji gdy wynagrodzenie pracownika jest ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, nie ma potrzeby wyodrębniania wynagrodzenia za czas pracy oraz za czas usprawiedliwionej nieobecności spowodowanej np. przeprowadzaniem badań profilaktycznych. Pracownik powinien bowiem otrzymać pełne, przysługujące mu wynagrodzenie (jeśli nie wystąpiła absencja innego rodzaju). Jeżeli natomiast pracownik otrzymuje zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące mu za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, to wówczas wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy obliczamy:

 • ustalając podstawę wymiaru – z miesiąca, w którym wystąpiło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy,
 • dzieląc tak ustaloną podstawę przez liczbę godzin przepracowanych w tym miesiącu (w nominalnym czasie pracy i w nadgodzinach),
 • mnożąc tak otrzymaną stawkę wynagrodzenia za jedną godzinę przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w dniu (dniach) zwolnienia od pracy, zgodnie z harmonogramem czasu pracy danego pracownika.

PRZYKŁAD

Pracownik nie wykonywał pracy 22 września br. (przez 8 godzin) z powodu przeprowadzania w tym dniu okresowych badań lekarskich i we wrześniu był nieobecny w pracy tylko przez ten dzień. Oprócz płacy zasadniczej, przysługującej w stałej miesięcznej wysokości 2800 zł, pracownik otrzymuje premię regulaminową i wynagrodzenie za pracę w porze nocnej. We wrześniu nominalny czas pracy tego pracownika wynosił 176 godzin, a poza płacą zasadniczą otrzymał:

premię regulaminową – 360 zł,

dodatek za pracę w porze nocnej – 101,12 zł,

nagrodę – 400 zł.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Stobiecka

Radca prawny, Partner zarządzający kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK