| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy byłemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za udział w inwentaryzacji

Czy byłemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za udział w inwentaryzacji

Jeden z naszych pracowników objęty umową o wspólnej odpowiedzialności materialnej weźmie udział w inwentaryzacji już po ustaniu zatrudnienia, ponieważ w czasie trwania zatrudnienia w dniu, w którym początkowo miała odbyć się inwentaryzacja, pracownik był chory. Czy byłemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za udział w inwentaryzacji?

Spisu z natury dokonuje się również w innych przypadkach, mogących mieć wpływ na zakres odpowiedzialności czy bilans mienia, takich jak:

  • przedłużająca się, ponad ustalony w umowie okres, nieobecność pracownika w pracy, która może wpływać na zakres odpowiedzialności zarówno tego pracownika, jak i pozostałych pracowników związanych umową o wspólnej odpowiedzialności,
  • stwierdzenie przez odpowiedzialnego pracownika nieprawidłowości przy sprawowaniu pieczy nad powierzonym mieniem przez innego współpracownika objętego wspólną odpowiedzialnością,
  • odstąpienie od umowy o wspólnej odpowiedzialności pracownika, który uprzednio wystąpił do pracodawcy z pismem w sprawie zarzutów co do utraty zaufania wobec osób trzecich (spoza kręgu ponoszących odpowiedzialność, np. pracowników młodocianych) i cofnął zgodę na przebywanie tych osób w miejscu powierzenia mienia, a pracodawca nie uwzględnił skutków cofnięcia takiej zgody,
  • wypowiedzenie umowy o wspólnej odpowiedzialności zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę,
  • wypowiedzenie przez jedną ze stron umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną (w razie rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem ponoszącym solidarną odpowiedzialność).

Jeśli wystąpią przeszkody uniemożliwiające udział pracownika w inwentaryzacji z powodu choroby lub innej ważnej przyczyny, pracownik może wskazać na piśmie inną osobę, która – za zgodą pracodawcy – będzie uczestniczyła w przeprowadzeniu inwentaryzacji. Takim zastępcą może być zarówno inny pracownik tego pracodawcy, jak i osoba z zewnątrz.

Gdy pracownik nie weźmie udziału w spisie ani nie wskaże swojego zastępcy, pracodawca przeprowadza inwentaryzację przez komisję złożoną co najmniej z 3 osób. Choć przepisy rozporządzenia wprost tego nie regulują, to należy przyjąć, że komisyjna inwentaryzacja odbywa się także wówczas, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na udział w inwentaryzacji osoby trzeciej, wskazanej przez pracownika.

Prawo do udziału w remanencie ma także pracownik ponoszący wspólną odpowiedzialność materialną, z którym ustał stosunek pracy. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy np. doszło do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia lub pracownik był chory w dniu zapowiedzianej inwentaryzacji i niezdolność do pracy trwała do końca zatrudnienia). Wówczas remanent należy zorganizować w ciągu 7 dni od rozwiązania umowy o pracę.

WAŻNE!

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem ponoszącym wspólną odpowiedzialność materialną inwentaryzację należy zorganizować w ciągu 7 dni od dnia ustania zatrudnienia.

Pracownikowi ponoszącemu wspólną odpowiedzialność materialną, który po ustaniu stosunku pracy bierze udział w przeprowadzaniu inwentaryzacji, przysługuje wynagrodzenie obliczone według przeciętnej stawki dziennej z ostatniego miesiąca jego pracy. Takie samo wynagrodzenie przysługuje osobie, która zastępuje byłego pracownika w czynnościach inwentaryzacyjnych. Wynagrodzenie to ustala się na podstawie dniówki z ostatniego miesiąca pracy pracownika, przy czym nie jest to miesiąc kalendarzowy (§ 24 rozporządzenia w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie).

Wynagrodzenie za udział pracownika w inwentaryzacji, która odbyła się po ustaniu zatrudnienia, jest nadal przychodem tego pracownika ze stosunku pracy. Jest tak, gdyż źródłem tego przychodu był uprzednio zawarty stosunek pracy, w tym umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej.

WAŻNE!

Wynagrodzenie za udział pracownika w inwentaryzacji, która odbyła się po ustaniu zatrudnienia, jest nadal przychodem tego pracownika ze stosunku pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »