| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie pracownika młodocianego za pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie pracownika młodocianego za pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego

Pracownik młodociany (III rok) zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zakończy naukę zawodu w sierpniu br. Po utracie statusu pracownika młodocianego chcemy mu złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Czy pracownik młodociany do końca okresu wypowiedzenia ma prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości (tj. 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) czy do wynagrodzenia minimalnego?

Wynagrodzenie w wysokości co najmniej 4% przeciętnego wynagrodzenia przysługuje również młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Ustawodawca w odmienny sposób ukształtował zasady wynagradzania pracowników młodocianych. Jednak te zasady mają zastosowanie wyłącznie w okresie przygotowania zawodowego.

WAŻNE!

Od dnia następnego po dniu ukończenia nauki do byłego pracownika młodocianego należy stosować przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Okres przygotowania zawodowego Państwa pracownika upłynie w sierpniu. Wtedy pracownik przestanie być pracownikiem młodocianym. Od tego czasu będą obowiązywać go przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stanowi, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. W 2011 r. jest to kwota 1386 zł, jednak z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku jego pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2011 r. – 1108,80 zł (1386 zł × 80%).

Istotne jest przy tym, że do okresu pierwszego roku pracy, o którym mowa, należy wliczać wszystkie okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 6 ust. 1–3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

WAŻNE!

Okresu przygotowania zawodowego nie należy uwzględniać ustalając, czy pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia w wysokości 80% czy 100% stawki ustawowej.

Oznacza to, że mimo iż Państwa pracownik po zakończeniu przygotowania zawodowego legitymuje się kilkuletnim okresem zatrudnienia pracowniczego w charakterze pracownika młodocianego, to w razie braku innego – co najmniej rocznego – stażu pracy należy go uznać za osobę w pierwszym roku pracy. Zatem od dnia utraty statusu pracownika młodocianego obowiązujące go minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1108,80 zł.

Gdyby jednak udokumentował on inne okresy składkowe – np. okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, jeśli z tego tytułu były opłacane składki, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy stypendium w okresie odbywania stażu zawodowego – i jego łączny staż będzie nie krótszy niż rok, od lipca br. będzie miał prawo do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 1386 zł.

Podstawa prawna

  • § 1, § 6, § 9, § 12, § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.),
  • art. 6 ust. 1–3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.),
  • art. 190–206 Kodeksu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »