| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Wynagrodzenie pracownika młodocianego za pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego

Wynagrodzenie pracownika młodocianego za pracę po zakończeniu przygotowania zawodowego

Pracownik młodociany (III rok) zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zakończy naukę zawodu w sierpniu br. Po utracie statusu pracownika młodocianego chcemy mu złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Czy pracownik młodociany do końca okresu wypowiedzenia ma prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokości (tj. 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia) czy do wynagrodzenia minimalnego?

Wynagrodzenie w wysokości co najmniej 4% przeciętnego wynagrodzenia przysługuje również młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Ustawodawca w odmienny sposób ukształtował zasady wynagradzania pracowników młodocianych. Jednak te zasady mają zastosowanie wyłącznie w okresie przygotowania zawodowego.

WAŻNE!

Od dnia następnego po dniu ukończenia nauki do byłego pracownika młodocianego należy stosować przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu.

Okres przygotowania zawodowego Państwa pracownika upłynie w sierpniu. Wtedy pracownik przestanie być pracownikiem młodocianym. Od tego czasu będą obowiązywać go przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stanowi, że wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia. W 2011 r. jest to kwota 1386 zł, jednak z zastrzeżeniem, iż wynagrodzenie pracownika w okresie pierwszego roku jego pracy nie może być niższe niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2011 r. – 1108,80 zł (1386 zł × 80%).

Istotne jest przy tym, że do okresu pierwszego roku pracy, o którym mowa, należy wliczać wszystkie okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne lub zaopatrzenie emerytalne, z wyłączeniem okresów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego (art. 6 ust. 1–3 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu).

WAŻNE!

Okresu przygotowania zawodowego nie należy uwzględniać ustalając, czy pracownik ma prawo do minimalnego wynagrodzenia w wysokości 80% czy 100% stawki ustawowej.

Oznacza to, że mimo iż Państwa pracownik po zakończeniu przygotowania zawodowego legitymuje się kilkuletnim okresem zatrudnienia pracowniczego w charakterze pracownika młodocianego, to w razie braku innego – co najmniej rocznego – stażu pracy należy go uznać za osobę w pierwszym roku pracy. Zatem od dnia utraty statusu pracownika młodocianego obowiązujące go minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1108,80 zł.

Gdyby jednak udokumentował on inne okresy składkowe – np. okresy prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, jeśli z tego tytułu były opłacane składki, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy stypendium w okresie odbywania stażu zawodowego – i jego łączny staż będzie nie krótszy niż rok, od lipca br. będzie miał prawo do miesięcznego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 1386 zł.

Podstawa prawna

  • § 1, § 6, § 9, § 12, § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.),
  • art. 6 ust. 1–3 ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.),
  • art. 190–206 Kodeksu pracy.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »