| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy pracownik, który dojeżdża do pracy służbowym samochodem, uzyskuje przychód ze stosunku pracy

Czy pracownik, który dojeżdża do pracy służbowym samochodem, uzyskuje przychód ze stosunku pracy

Często stosowanym przez pracodawców bonusem motywującym do pracy są różnego rodzaju nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników. Mimo że skutecznie wpływają na poprawę wizerunku pracodawcy, najczęściej znacznie obciążają budżet pracownika.

Jeżeli natomiast pracownik ponosi częściowe koszty korzystania z pojazdu służbowego do celów prywatnych, to jego przychodem ze stosunku pracy jest różnica między wartością tego świadczenia, ustaloną według opisanych wcześniej zasad, a ponoszoną przez niego odpłatnością.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4000 zł. Ma prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów (139,06 zł) i złożył pracodawcy PIT-2 uprawniający do stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek. W regulaminie wynagradzania określono możliwość bezpłatnego korzystania przez pracowników z samochodu służbowego do celów prywatnych, do limitu 120 km miesięcznie. Po przekroczeniu limitu pracownik ponosi odpłatność za paliwo i inne bieżące koszty. W listopadzie br. pracownik przekroczył limit o 100 km. W związku z tym zwrócił pracodawcy 100 zł, w tym koszty myjni. Przyjmując ceny rynkowe wynajmu aut, pracodawca wycenił świadczenie z tytułu nieodpłatnego używania samochodu służbowego do celów prywatnych na 1200 zł. Po pomniejszeniu tej kwoty o 100 zł przychód pracownika to 1100 zł. Przychód ten jest zwolniony z oskładkowania ze względu na częściową odpłatność ponoszoną przez pracownika i zapis w regulaminie wynagradzania.

Dojazdy do i z pracy służbowym pojazdem a koszty uzyskania przychodów

Pracownicze koszty uzyskania przychodów są ustalone w kwocie zryczałtowanej. W 2010 r. i w 2011 r. jest to 111,25 zł miesięcznie. Koszty te można zastosować licząc zaliczkę na podatek za miesiąc, w którym pracownik uzyskał przychód ze stosunku pracy.

Jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy lub miejsce wykonywania pracy, a nie otrzymuje on z tego tytułu dodatku za rozłąkę, przysługują mu miesięcznie podwyższone koszty uzyskania przychodów (w 2010 r. i w 2011 r. 139,06 zł). Prawo do zwiększonych kosztów nie zależy zatem od odległości dzielącej miejsce pracy i miejsce zamieszkania pracownika ani od tego, czy wykorzystuje on w dojazdach do i z pracy jakikolwiek środek transportu. Jednak stosowanie przez pracodawcę podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dodatkowo jest uzależnione od spełnienia dwóch warunków:

  • pracownik musi złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie, że dojeżdża do pracy z innej miejscowości niż ta, w której świadczy pracę,
  • pracownik nie może otrzymywać od pracodawcy zwrotu kosztów na dojazdy do pracy, chyba że zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu lub zwrot kosztów dojazdu pracownika do zakładu pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw (art. 21 ust. 1 pkt 112 updof).

Oznacza to, że pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu z tytułu stosunku pracy w formie zryczałtowanej 139,06 zł, jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • miejsce zamieszkania pracownika (stałe lub czasowe) znajduje się poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy (miejsce wykonywania pracy),
  • pracownik nie otrzymuje dodatku za rozłąkę,
  • pracownik nie otrzymuje od swojego pracodawcy zwrotu kosztów dojazdu do pracy z wyjątkiem sytuacji, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (w takim przypadku pracownikowi przysługują zwykłe koszty uzyskania przychodów, tj. w 2010 r. i w 2011 r. 111,25 zł miesięcznie),
  • pracownik złożył pracodawcy pisemne oświadczenie, że dojeżdża do pracy z innej miejscowości niż ta, w której świadczy pracę.

Wystarczy, że pracownik złoży takie oświadczenie tylko raz, chyba że ustaną okoliczności uprawniające do podwyższonych kosztów – np. pracownik przeprowadzi się do miejscowości świadczenia pracy i poinformuje o tym pracodawcę.

Podstawa prawna

  • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 112, art. 22 ust. 2 pkt 3, ust. 13, art. 32 ust. 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »