| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Jakie odszkodowanie przysługuje pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika

Jakie odszkodowanie przysługuje pracodawcy z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika

Prawo pracy przewiduje dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika: za mienie powierzone oraz za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Z tytułu każdej z tych odpowiedzialności pracodawcy przysługuje od pracownika odszkodowanie.

Odpowiedzialność pracownika za szkodę materialną

Odszkodowanie dla pracodawcy za szkodę wyrządzoną mu przez pracownika przysługuje w wysokości wyrządzonej szkody. Jednak tak ustalone odszkodowanie nie może przekroczyć 3-miesięcznego wynagrodzenia brutto przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Pracownik odpowiada materialnie tylko w granicach rzeczywistej straty poniesionej przez pracodawcę, co oznacza, że bierze on odpowiedzialność tylko za uszczerbek w majątku pracodawcy. W związku z tym pracownik nie ma obowiązku pokrycia szkody związanej z utraconymi przez pracodawcę korzyściami, których ten ostatni nie osiągnął w związku ze szkodą.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pracownik wyrządził szkodę umyślnie. W takim przypadku ma on obowiązek pokrycia szkody w pełnej wysokości. Przy czym odpowiada on wówczas zarówno za rzeczywistą stratę, jak i za korzyści utracone przez pracodawcę.

WAŻNE!

Odszkodowanie przysługujące pracodawcy od pracownika może przewyższać 3-miesięczne wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody, jeśli pracownik wyrządził szkodę umyślnie.

Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika w trybie zawarcia ugody między stronami (art. 121 Kodeksu pracy). W takiej sytuacji istnieje możliwość obniżenia wysokości należnego pracodawcy odszkodowania przy uwzględnieniu stopnia winy pracownika i jego dotychczasowego stosunku do wykonywania obowiązków pracowniczych. Jeżeli strony nie zawarły porozumienia i pracodawca wniósł sprawę o odszkodowanie do sądu, to również w wyniku procesu może nastąpić obniżenie wysokości odszkodowania – zarówno w trybie ugody stron, jak też jednostronnie przez sąd.

Sposób ustalania wysokości odszkodowania

Jeśli odszkodowanie za szkodę wyrządzoną pracodawcy ma zostać ustalone na podstawie wysokości wynagrodzenia pracownika, wynagrodzenie to należy obliczać według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Zasada ta ma zastosowanie w przypadku ustalania maksymalnej wysokości odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy – ograniczonej do wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia pracownika. W podstawie wymiaru odszkodowania należy uwzględnić wynagrodzenie pracownika należne w chwili wyrządzenia szkody. Nie wolno uwzględniać zmian w warunkach wynagradzania lub w wysokości składników wynagrodzenia wprowadzonych po dniu wyrządzenia szkody (zob. uchwała SN w składzie 7 sędziów z 27 czerwca 1975 r., V PZP 4/75, OSNC 1976/1/2).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

opti.pl

Księgowość online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »