| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Rozliczanie wynagrodzeń > Czy po uchwale NSA trzeba opłacić zaległe składki i podatek od pakietów medycznych

Czy po uchwale NSA trzeba opłacić zaległe składki i podatek od pakietów medycznych

W związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uznał wykupione dla pracowników pakiety medyczne za ich przychód podatkowy, pracodawcy, którzy nie pobierali zaliczek na podatek od tych świadczeń, mogą rozważyć dokonanie korekty. Należy jednak zauważyć, że uchwała ta nie rozstrzyga ostatecznie sporu, czy świadczenia te należało zaliczać do przychodów pracowników.

Płatnicy, którzy otrzymali indywidualną interpretację

W uprzywilejowanej sytuacji są płatnicy, którzy otrzymali indywidualną interpretację przepisów dotyczącą niezaliczania do przychodów pracowników świadczeń wynikających z przyznanych pakietów medycznych. Na podstawie bowiem art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zaś zawiadomienie o zmienionej interpretacji indywidualnej doręcza się podmiotowi, któremu w danej sprawie interpretacja została wydana(art. 14e § 2 Ordynacji). Natomiast zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą nie może szkodzić wnioskodawcy (art. 14k § 1 Ordynacji). A zatem do momentu doręczenia im zawiadomienia o zmienionej interpretacji indywidualnej płatnicy ci nie muszą nic zmieniać. Jeżeli zatem taki płatnik posiada indywidualną interpretację, z której wynika, że nie musiał tych świadczeń zaliczać do przychodów, to nie musi ani dokonywać wstecznej korekty, ani zaliczać tych świadczeń do przychodu pracowników do czasu otrzymania tego zawiadomienia.

Zastosowanie się do interpretacji, która następnie została zmieniona, powoduje bowiem zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym ze zdarzenia będącego przedmiotem interpretacji, jeżeli (art. 14m Ordynacji):

  • zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji, która uległa zmianie, oraz
  • skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej.

W przypadku miesięcznego rozliczenia podatków zwolnienie to obejmuje okres do końca miesiąca, w którym doręczono zmienioną interpretację indywidualną oraz miesiąc następny (zaliczki na podatek to także podatek w rozumieniu art. 3 pkt 3 lit. a Ordynacji podatkowej). Z powyższego wynika, że dopiero doręczenie zawiadomienia o zmianie interpretacji może w ww. terminach nałożyć na płatnika obowiązek bieżącego zaliczania tych świadczeń do przychodu pracowników. Niestety, powyższe przepisy odnoszą się tylko do zobowiązań podatkowych. Nie odnoszą się zaś do składek na ubezpieczenia społeczne. Natomiast zwolnienie od zapłaty podatku w związku ze zmianą interpretacji nie stanowi zwolnienia z oskładkowania tych przychodów. Tym samym, jeżeli płatnicy nie dokonają korekt składek na ubezpieczenia społeczne, to będą obciążeni ryzykiem, że takich korekt mogą dokonać w przypadku ewentualnej kontroli przez kontrolerów ZUS.

Podstawa prawna

  • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
  • art. 3 pkt 3 lit. a, art. 14e, art. 14k § 1, art. 14m, art. 30, art. 32 § 1, art. 70 § 1, art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • art. 4 pkt 9, art. 18 ust. 1, art. 24 ust. 4, art. 47 ust. 3c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 4 § 1, art. 16a, art. 78 Kodeksu karnego skarbowego,
  • art. 15 § 1 pkt 2, art. 187 § 2, art. 264 § 1, art. 269 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.),
  • art. 125a ust. 4 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Czytaj także

Autor:

ekspert w zakresie prawa podatkowego i rozliczenia pracowników

Źródło:

INFOR
Ważne rozmowy o biznesie i nie tylko….49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK