| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Delegacja a oddelegowanie

Delegacja a oddelegowanie

W praktyce pojawiają się liczne problemy z odróżnieniem podróży służbowej od oddelegowania. Właściwe rozróżnienie tych pojęć ma istotne konsekwencje zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika.

Dla pracownika zatrudnionego na zagranicznej budowie o stałej lokalizacji miejsca wykonywania pracy podróżą służbową jest delegowanie do innej miejscowości w kraju zatrudnienia za granicą, w celu załatwienia spraw związanych z realizacją tej budowy (wyrok SN z 11 lutego 1999 r., II UKN 466/98, OSNAP 2000/7/289).

Przykład

Pracownik został oddelegowany do pracy we Francji. Aneksem do umowy o pracę ustalono, że stałym miejscem wykonywania pracy jest Lyon. Pracownik nie przebywa w podróży służbowej, nie przysługują mu diety i inne świadczenia związane z podróżami służbowymi. Przepisy wewnętrzne obowiązujące u danego pracodawcy (układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) mogą przewidywać jednak pewne świadczenia (np. dodatek za rozłąkę czy premię za pobyt za granicą). Gdyby pracownik został wysłany z Lyonu np. do Paryża, wówczas byłaby to podróż służbowa i pracownik miałby prawo do świadczeń z tego tytułu.

Pracodawcy często wypłacają delegowanym pracownikom zwrot kosztów dojazdu, odpowiednik diet, czy dodatkowe wynagrodzenie. Stanowi to przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu. W przypadku oddelegowania na terytorium RP wypłacone kwoty otrzymane przez pracownika podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast przy oddelegowaniu poza granice RP zwolnione z podatku dochodowego są dochody pracownika w wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 30% diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju - zgodnie z art. 21 ust. 20 updof.

Podobnie będzie z zapewnieniem pracownikowi mieszkania w miejscu oddelegowania (miejscu wykonywania pracy). Zwolnione z opodatkowania są jedynie hotele robotnicze oraz kwatery prywatne wynajmowane na cele zbiorowego zakwaterowania do limitu 500 zł (art. 21 ust. 19 updof).

Dodatek za rozłąkę

W państwowych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych oraz zakładach, które stosowały w tym zakresie układ zbiorowy pracy dla budownictwa, stosuje się zarządzenie MPiPS z 14 sierpnia 1990 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (MP nr 32, poz. 258 ze zm.). Zarządzenie obowiązuje do czasu objęcia pracowników, których dotyczą jego przepisy, postanowieniami układu zbiorowego pracy lub innymi przepisami prawa pracy. Pozostali pracodawcy mogą postanowienia zarządzenia lub podobne wprowadzić do swoich przepisów płacowych. Zgodnie z zarządzeniem czasowo przeniesionym jest pracownik, który wyraził zgodę na okresowe przeniesienie do pracy na inny teren poza miejscowość stałego zamieszkania i utracił możność codziennego powrotu do miejscowości stałego zamieszkania. Takiemu pracownikowi przysługuje: zwrot kosztów przejazdu do miejsca czasowego przeniesienia i z powrotem; dodatek za rozłąkę za każdy dzień pobytu w miejscowości czasowego przeniesienia, łącznie z dniami podróży w związku z rozpoczęciem i zakończeniem czasowego przeniesienia; po każdych 14 dniach czasowego przeniesienia zwrot kosztów przejazdu do miejsca stałego zamieszkania i z powrotem najtańszym publicznym środkiem lokomocji w związku z odwiedzeniem rodziny w dniach wolnych od pracy oraz bezpłatne zakwaterowanie, a w razie jego braku, zwrot kosztów zakwaterowania w wysokości stwierdzonej rachunkiem; ryczałt za nocleg w wysokości 150% dodatku za rozłąkę. Od 1 kwietnia 1995 r. wysokość dodatku za rozłąkę wynosi 6,30 zł, jednak pracodawcy mogą ustalić wyższą kwotę, np. w wysokości diety za czas podróży służbowej. Dodatek jest wolny od podatku do wysokości diet za czas podróży służbowej pracowników.

Ewa Drzewiecka

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »