| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Podróże służbowe > Samochód służbowy w pytaniach i odpowiedziach

Samochód służbowy w pytaniach i odpowiedziach

Samochód służbowy oprócz tego, że jest narzędziem pracy, często służy pracownikom w celach prywatnych. Jeśli jest leasingowany, pracodawca powinien wypisać stosowne upoważnienie do korzystania. W ewidencji przebiegu pojazdu pracownik powinien wskazać liczbę przejechanych kilometrów ze wskazaniem celu używania pojazdu.

(...) rolą postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego nie jest ustalenie, czy sposób kalkulacji przychodu dla pracownika z tytułu nieodpłatnego korzystania, dla potrzeb prywatnych, z samochodu służbowego jest prawidłowy, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego.

Dopuszczalne jest również przyznanie pracownikowi miesięcznego ryczałtu w związku z wykorzystywaniem przez niego samochodu służbowego do celów prywatnych. Ryczałt ten, obliczony jako iloczyn limitu kilometrów przyznanych do miesięcznego wykorzystania przez pracownika w celach prywatnych przez cenę rynkową stosowaną w podobnych usługach udostępniania rzeczy, stanowi wartość nieodpłatnie otrzymanego świadczenia. Na taki sposób obliczenia wartości przychodu ze stosunku pracy wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 czerwca 2011 r., nr ILPB1/415-286/11-4/AA, dotyczącej sytuacji, w której spółka, planująca przekazanie samochodów służbowych pracownikom również do celów prywatnych, zamierzała doliczać do przychodu pracownika miesięcznie kwotę 2000 zł. Ustalona w ten sposób kwota stanowiła ryczałt obejmujący limit 2400 km, przyznany pracownikowi w miesiącu do celów prywatnych, pomnożony przez rynkową stawkę za udostępnienie tego rodzaju pojazdów. Organ podatkowy uznał, że w takim przypadku:

(...) wskazany w opisie zdarzenia przyszłego sposób ustalenia przychodu pracownika z tytułu przekazania samochodów służbowych pracownikom do celów prywatnych jest zgodny z art. 11 ust. 2a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów

O zaliczeniu danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów decyduje jego związek z przychodami. Kosztami podatkowymi mogą być tylko te wydatki, które mają na celu osiągnięcie przychodu lub zachowanie albo zabezpieczenie źródeł przychodów i nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. i art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Pojazd powierzony pracownikowi, co do zasady, jest przeznaczony do realizacji zadań służbowych. Wobec tego w pierwszej kolejności służy on potrzebom wynikającym z działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, a dopiero w pozostałym zakresie może służyć potrzebom osobistym pracownika. Jeżeli zatem samochód służbowy jest wykorzystywany przez pracownika zarówno do celów służbowych, jak i celów prywatnych, to wydatki z tytułu rat leasingowych ponoszone przez firmę będą stanowiły koszt podatkowy. Do kosztów uzyskania przychodów nie będą jednak mogły zostać zaliczone te wydatki, które są związane wyłącznie z prywatnymi jazdami pracownika, czego przykładem może być paliwo zużyte podczas urlopu wypoczynkowego.

2. Czy samochód służbowy może być „garażowany” przez pracownika

Firma farmaceutyczna zatrudnia przedstawicieli medycznych. Wykonują oni obowiązki służbowe poza siedzibą spółki na terenie całego kraju. W tym celu firma powierza tym pracownikom samochody służbowe. Z umowy regulującej zasady korzystania przez pracownika ze służbowego samochodu wynika, że przedstawiciel medyczny, któremu firma powierzyła pojazd, zobowiązany jest m.in. do należytego zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą i zniszczeniem lub uszkodzeniem, a po rozwiązaniu umowy – do oddania pojazdu w stanie niepogorszonym. Na podstawie umowy pracownicy garażują samochód w swoim miejscu zamieszkania (we własnym garażu lub na parkingu w pobliżu miejsca zamieszkania). Czy wykonywane przez pracowników spółki przejazdy samochodem służbowym na trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania pracy stanowią u pracownika przychód z nieodpłatnych świadczeń?

Przejazdy z domu (miejsca garażowania służbowego samochodu) do pracy oraz z pracy do domu nie powodują powstania przychodu ze stosunku pracy, jeśli parkowanie pojazdu odbywa się na polecenie pracodawcy w miejscu zamieszkania pracownika lub w jego pobliżu. Przejazdy te stanowią realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie.

Z art. 124 § 1 i 2 ustawy – kodeks pracy wynika, że pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się narzędzia, instrumenty lub inne mienie, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Oznacza to, że pracownik odpowiada także za ewentualne szkody powstałe w samochodzie powierzonym mu do wykonywania obowiązków służbowych. Wobec tego parkowanie tego samochodu w miejscu określonym przez spółkę, tj. we własnym garażu pracownika lub w pobliżu jego miejsca zamieszkania, gwarantuje bezpieczeństwo tego pojazdu i jest wyrazem dbałości o powierzone mienie.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK