| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Wynagrodzenie przy pierwszej pracy

Wynagrodzenie przy pierwszej pracy

Nie wszyscy pracownicy mają zapewnione minimalne wynagrodzenie za pracę. Ustawodawca, chcąc zachęcić pracodawców do zatrudniania młodych osób, obniżył gwarantowaną stawkę dla tej grupy zatrudnionych.

Oprócz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (z wyjątkiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego) do rocznego okresu umożliwiającego zakładowi pracy wynagradzanie pracownika pensją w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę wliczane są m.in. następujące okresy:

• pracy na podstawie umowy zlecenia (z wyjątkiem wykonywania tej umowy w okresie, za który nie są opłacane stawki na ubezpieczenia społeczne - np. podczas studiów - do 26. roku życia),

• stażu absolwenckiego,

• prowadzenia działalności gospodarczej, od której opłacane były składki na ubezpieczenia społeczne,

• pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Prawidłowe określenie wysokości wynagrodzenia

Pracodawcy często mylnie przyjmują, że ustalenie w umowie o pracę, iż pracownik zarabia minimalne wynagrodzenie za pracę, automatycznie uprawnia ich do wypłacania osobom w pierwszym roku pracy minimalnej stawki wynagrodzenia określonej dla tej grupy zatrudnionych. Tymczasem przepisy przewidują jedną stawkę minimalnego wynagrodzenia. W 2008 r. wynosi ona 1126 zł. Oznacza to, że zapis w umowie przyznający pracownikowi minimalne wynagrodzenie za pracę ustanawia dla niego wynagrodzenie właśnie w tej wysokości. Zapis taki będzie ważny wobec osób w pierwszym roku pracy, ponieważ przyznaje im wynagrodzenie wyższe niż ogólnie obowiązujące przepisy. Jest więc skuteczny jako rozwiązanie korzystniejsze dla pracownika.

Prawidłowe ustalenie wynagrodzenia pracownika, który ma zarabiać 900,80 zł, powinno wskazywać, że pracownik będzie otrzymywał 80% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Kwota wolna od potrąceń

Wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia netto lub odpowiednio 90%, 80%, 75% tej kwoty (w zależności od rodzaju potrącenia i z wyjątkiem potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych). Wysokość kwot wolnych od potrąceń zależy więc od wysokości pobranych przez pracodawcę zaliczek na podatek dochodowy, a w konsekwencji od tego, jakie koszty uzyskania przychodów ma potrącane pracownik i od tego, czy złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2.

Należy uznać, że ww. kwoty wolne obowiązują także pracowników zarabiających 80% minimalnego wynagrodzenia. Przepisy nie przewidują bowiem innego sposobu naliczania dla tej grupy zatrudnionych kwot wolnych. Odwołanie w przepisach Kodeksu pracy o dokonywaniu potrąceń jednoznacznie wskazuje jako podstawę naliczania kwoty wolnej wynagrodzenie minimalne, nie zaś jego 80%. Trzeba jednak wskazać, że w tej sprawie odmienne stanowisko zaprezentowała Państwowa Inspekcja Pracy. W piśmie z 16 października 2007 r. Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy (GPP-416-4560-465/07/PE) stwierdził, że kwotę wolną od potrąceń dla pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy oblicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia przysługującego takiemu pracownikowi, tj. 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Taka interpretacja z uwagi na sprzeczność:

• z wykładnią literalną przepisu (odwołanie do minimalnego wynagrodzenia - które jest tylko jedno, a nie do 80% minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w pierwszym roku pracy), a także,

• z wykładnią celowościową (kwota wolna od potrąceń służy zapewnieniu pracownikowi - dłużnikowi minimum socjalnego; nie można przyjąć, że pracownik w pierwszym roku pracy ma mniejsze potrzeby socjalne niż inni zatrudnieni),

i w związku ze złamaniem zasady niestosowania interpretacji rozszerzającej do przepisów o ochronie wynagrodzenia za pracę wydaje się nieuzasadniona.

Arkadiusz Mika

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »