| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Potrącenia z wynagrodzenia

Potrącenia z wynagrodzenia

Kodeks pracy umożliwia pracodawcy potrącenie określonych kwot z wynagrodzenia pracownika. Czy przepisy o potrąceniu mają zastosowanie także w odniesieniu do innych świadczeń, takich jak nagroda jubileuszowa czy odprawa pieniężna z tytułu zwolnienia grupowego?


Przepisy przewidują kwotę wolną od potrąceń. Jest to kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości: 1) minimalnego wynagrodzenia za pracę – czyli 936 zł w 2007 r. – ustalanego na podstawie ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (DzU nr 200, poz. 1679 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 12 września 2006 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2007 r. (DzU nr 171, poz. 1227), przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 k.p.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Prawo reguluje także inne potrącenia z wynagrodzenia pracownika. I tak przy zachowaniu zasad określonych w art. 87 k.p. potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych pracodawca może dokonywać również bez postępowania egzekucyjnego, z wyjątkiem przypadków, gdy świadczenia alimentacyjne mają być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, a łączna suma, która może być potrącona, nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych, bądź gdy wynagrodzenie za pracę zostało zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej. Potrąceń tych pracodawca dokonuje na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego.

Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie. W takim przypadku, przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy, wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przy potrącaniu innych należności wolne od potrąceń jest 80 proc. tego wynagrodzenia.

Potrącenie z nagrody jubileuszowej W prawie pracy nie ma przepisu, który wprost zakazywałby dokonywania potrąceń z nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi. Wydaje się jednak, że przeciwko przemawia powołany na wstępie art. 87 § 1 k.p. Przepis ten co prawda dotyczy wynagrodzenia za pracę, ale dopuszczalność jego stosowania w drodze analogii do nagrody jubileuszowej uzasadniona jest podobieństwem funkcji i charakteru nagrody jubileuszowej w zestawieniu z wynagrodzeniem za pracę.

Zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i nagroda jubileuszowa mają charakter pieniężny i są świadczeniami ze stosunku pracy; wynagrodzenie zapewnia pracownikowi środki na utrzymanie, z reguły analogiczne są funkcje nagrody.

Orzecznictwo sądowe uznaje, że nagroda jubileuszowa nie jest wyłączona spod działania przepisów o ochronie wynagrodzenia. Na przykład w wyroku z 17 lutego 2004 r., sygn. akt I PK 217/03, Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że nagroda jubileuszowa (art. 773 § 3 pkt 3 k.p.) podlega ochronie przed potrąceniami jak wynagrodzenie za pracę.

Oznacza to, że należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 k.p. mogą być potrącone z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie (art. 91 k.p.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »