| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy

Od 1 stycznia 2019 r. zmienią się zasady wypłacania pracownikom wynagrodzenia za pracę. Regułą będzie wypłata wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany przez pracownika, a nie - jak jest obecnie - do rąk pracownika. Do 21 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał obowiązek poinformowania pracowników dotychczas otrzymujących wynagrodzenie w kasie pracodawcy o wyborze formy przekazywania wynagrodzenia.

Pracodawca, w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie omawianych zmian, będzie musiał poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie za pracę do rąk własnych, o obowiązku:

  • podania numeru rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, albo
  • złożenia wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Nie przewidziano szczególnej formy przekazania takiej informacji - powinno to nastąpić w sposób przyjęty u danego pracodawcy, a więc np. poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przesłanie e-mailem, udostępnienie w intranecie itp.

Wzór informacji, jaką należy przekazać do 21 stycznia 2019 r. pracownikom otrzymującym wynagrodzenie do rąk własnych

Miejscowość, data _________________

Pan/Pani ____________________

INFORMACJA

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357) informujemy, że w terminie 7 dni jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany:

1) podać numer rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane Pani/Pana wynagrodzenie za pracę, albo

2) złożyć wniosek w sprawie dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Ponadto wyjaśniamy, że jeżeli nie poda Pani/Pan informacji o numerze rachunku płatniczego, na który będzie wypłacane wynagrodzenie za pracę, ani nie złoży Pani/Pan wniosku dotyczącego dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych, wynagrodzenie nadal będzie wypłacane do rąk własnych pracownika.

________________

Podpis pracodawcy

lub osoby działającej w jego imieniu

Pracownik w terminie 7 dni od dnia otrzymania wskazanej informacji powinien:

  • podać pracodawcy numer rachunku płatniczego, na który wynagrodzenie będzie od tego momentu przekazywane, lub
  • złożyć pracodawcy wniosek, w postaci papierowej lub elektronicznej, dotyczący dalszej wypłaty wynagrodzenia za pracę do rąk własnych.

Jeżeli w okresie od dnia wejścia w życie zmian, tj. od 1 stycznia 2019 r., do dnia otrzymania przez pracodawcę informacji o rachunku bankowym albo wniosku o wypłacanie wynagrodzenia do ręki, przypadnie termin wypłaty wynagrodzenia za pracę, pracodawca wypłaci wynagrodzenie do rąk własnych pracownika. Tak samo pracodawca będzie musiał postąpić (wypłacić wynagrodzenie do rąk pracownika), jeżeli pracownik nie dopełni obowiązku dotyczącego wyboru formy wypłaty wynagrodzenia.

Pracodawca wypłaca wynagrodzenia 5. dnia następnego miesiąca. Trzech pracowników pobiera wynagrodzenia w kasie pracodawcy. Do dnia wypłaty wynagrodzenia pracownicy, którzy pobierają wynagrodzenie w kasie, nie złożyli dyspozycji wypłaty na rachunek bankowy. Pracodawca powinien wypłacić im wynagrodzenie w przyjętym terminie wypłaty i w dotychczasowej formie, czyli w kasie.

Z nowych przepisów, podobnie jak z obecnie obowiązujących, nie wynika zakaz przekazywania części wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy, natomiast pozostałej części do rąk własnych pracownika. Nadal będzie to możliwe. Po zmianach wciąż możliwe będzie przekazywanie pracownikowi wynagrodzenia w całości np. przekazem pocztowym.

Pracownik 3 stycznia 2019 r. złożył pracodawcy wniosek o przekazywanie stałych składników wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia zasadniczego i miesięcznej premii regulaminowej, przelewem na rachunek bankowy, natomiast składniki zmienne, tj. wynagrodzenie i dodatek za godziny nadliczbowe oraz dodatek za pracę w porze nocnej, chce pobierać w formie gotówkowej - z kasy pracodawcy. Pracodawca musi zastosować się do złożonego przez pracownika wniosku.

Znowelizowane przepisy nie przewidują jednak żadnych sankcji za niewywiązanie się przez pracodawcę do 21 stycznia 2019 r. z obowiązku informacyjnego wobec pracowników otrzymujących wynagrodzenia do rąk własnych ani za niezłożenie przez tych pracowników w ciągu 7 dni od otrzymania od pracodawcy informacji oświadczenia o dalszej formie wypłaty wynagrodzenia.

PODSTAWA PRAWNA:

Czytaj także

Data publikacji:

Autor:

specjalista z zakresu prawa pracy, prawnik, autorka wielu publikacji z tej tematyki

Źródło:

Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

Zdjęcia

Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy/Fot. Fotolia
Zmiany w wypłacaniu wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. - obowiązki pracodawcy/Fot. Fotolia

Praktyczny leksykon VAT 2018 Wszystko o zmianach w rozliczeniach VAT90.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »