| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Regulamin funduszu socjalnego - dopłata do wypoczynku

Regulamin funduszu socjalnego - dopłata do wypoczynku

W tym roku utworzyliśmy po raz pierwszy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Tworzymy właśnie regulamin funduszu. W regulaminie chcemy przyznać uprawnionym osobom prawo do dofinansowania do wypoczynku (w wysokości zależnej od dochodu na członka rodziny). Czy prawidłowe będzie wprowadzenie dodatkowo ograniczeń ilościowych przyznawania świadczeń, tzn. ograniczenie możliwości otrzymania dofinansowania do jednego rocznie (dla wszystkich uprawnionych) i ograniczenie możliwości otrzymania dofinansowania tylko do urlopów obejmujących co najmniej dwa tygodnie nieprzerwanego wypoczynku (w przypadku pracowników)? Spotkaliśmy się z różnymi opiniami na ten temat.

• ustalenie odpłatności za usługi wypoczynkowe zakupione i oferowane przez pracodawcę,

• ustalenie wymagań urlopowych (co do liczby dni wypoczynku) w stosunku do pracowników, którzy będą ubiegać się o dopłatę do wydatków ponoszonych w związku z organizowaniem wypoczynku na urlopie; dotyczy to przede wszystkim tzw. wczasów pod gruszą, czyli pomocy finansowej na zorganizowanie wypoczynku we własnym zakresie,

• termin wypłaty dofinansowania do wypoczynku,

• wysokość dopłat do przyjętych w regulaminie form wypoczynku,

• zasady przyznawania dopłat do wypoczynku członkom rodzin pracowników i rodzin emerytów.

Dofinansowywanie usług wypoczynkowych z zfśs stanowi ważny rodzaj działalności socjalnej każdego pracodawcy, przede wszystkim ze względu na wynikające z Kodeksu pracy przepisy przyznające pracownikowi niezbywalne prawo do wypoczynku urlopowego. Pracodawca dysponujący środkami zfśs może w istotny sposób pomagać pracownikowi w realizacji omawianego prawa. Dotyczy to także członków rodziny pracownika, a zwłaszcza ich dzieci w wieku szkolnym. Dlatego w praktyce najwięcej środków zfśs przeznacza się na dopłaty do wypoczynku, a regulamin zfśs w części dotyczącej dopłat do wypoczynku powinien być odpowiednio powiązany z kodeksowymi zasadami udzielania pracownikom urlopów wypoczynkowych.

Wybór form wypoczynku wprowadzanych do regulaminu zfśs jest uzależniony przede wszystkim od wartości środków funduszu przeznaczanych na ten rodzaj działalności socjalnej przez pracodawcę i związki zawodowe (lub przedstawiciela załogi) oraz od preferencji co do sposobu wypoczywania pracowników. Od formy wypoczynku zależy też czas jej trwania. Rynek usług turystycznych oferuje np. 10-dniowe i 14-dniowe wczasy czy kilkudniowe wycieczki. Natomiast wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży np. w formie wczasów w mieście, kolonii, obozów itp. jest pod nadzorem organów oświatowych ze względu na obowiązek spełnienia przez organizatorów tego wypoczynku szczególnych warunków i zasad, określonych w przepisach oświatowych. Wypoczynek dzieci i młodzieży (organizowany przez uprawnione podmioty), dofinansowywany z zfśs, jest zresztą preferowany w przepisach podatkowych nielimitowanym zwolnieniem tych dopłat z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof).

Inną formą świadczenia związanego z wypoczynkiem pracowników są tzw. wczasy pod gruszą. Jest to rodzaj pomocy finansowej z zfśs, której wysokość jest zawsze, jak przy wszystkich innych świadczeniach z zfśs, uzależniona wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej i która jest przeznaczona na pokrycie co najmniej części wydatków, które pracownik musi ponieść, aby zorganizować sobie wypoczynek na urlopie wypoczynkowym. I tutaj, stanowiąc w regulaminie zasady przyznawania takiego świadczenia, warto ustalić liczbę dni wypoczynku urlopowego warunkującą możliwość (przy spełnieniu kryteriów socjalnych) jego otrzymanie przez pracownika.

Podstawa prawna:

• art. 8 ust. 1-2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r. nr 70, poz. 335 ze zm.),

• art. 161-162 Kodeksu pracy.

Jadwiga Stefaniak

specjalista w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »