| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Wspólna działalność socjalna

Wspólna działalność socjalna

Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej pozwala na pełniejsze zaspokajanie potrzeb osób uprawnionych. Jedynym warunkiem jest zawarcie przez zainteresowanych pracodawców stosownej umowy.

Przykład

Czterech pracodawców (szpital oraz 3 firmy świadczące na jego terenie usługi w zakresie sprzątania oraz przygotowywania posiłków) zawarło umowę przewidującą prowadzenie wspólnej działalności socjalnej w zakresie pomocy materialnej rzeczowej i finansowej oraz zwrotnej i bezzwrotnej pomocy mieszkaniowej. W tym celu każdy z nich zobowiązał się przekazywać kwotę 25% z naliczanego corocznie odpisu na fundusz. Pozostała część odpisu została przeznaczona na finansowanie innych form działalności socjalnej (zapomogi, dofinansowania do wypoczynku itp.) u każdego z pracodawców z osobna.

WaŻne!

Przepisy nie wymagają, aby wkład finansowy poszczególnych pracodawców we wspólną działalność był identyczny.

Sytuacja gdy wnoszone środki mają różną wysokość, jest jak najbardziej dopuszczalna i uzależniona wyłącznie od decyzji stron umowy.

Treść umowy

Umowa o wspólnej działalności socjalnej powinna określać w szczególności:

• przedmiot wspólnej działalności (czyli, czy wspólnie prowadzona będzie całość działalności socjalnej czy jedynie jej część),

• zasady jej prowadzenia (w jakim zakresie każdy z pracodawców będzie uczestniczył w prowadzeniu działalności, jakie kwoty będą przekazane, jakie warunki muszą zostać spełnione przez każdego z pracodawców, zasady dokonywania wypłat na rzecz osób uprawnionych, zasady przyznawania świadczeń),

• sposób dokonywania rozliczeń (np. terminy dokonywania wpłat na wspólne konto, jeżeli zostanie ono utworzone) oraz

• tryb jej wypowiedzenia oraz rozwiązania.

W umowie można wskazać także warunki uprawniające do odstąpienia od jej stosowania oraz odpowiedzialność z tytułu realizacji przewidzianych w niej zobowiązań. Ze względów praktycznych umowa powinna regulować prowadzoną działalność jak najbardziej szczegółowo.

W przypadku gdy pracodawcy zdecydują się na całościowe prowadzenie wspólnej działalności, należy pamiętać, aby w umowie uregulować nie tylko przekazywanie całości naliczanych w przyszłości odpisów, ale także określić, co dzieje się ze środkami dotychczas zgromadzonymi na koncie funduszu oraz z jego przyszłymi dochodami pochodzącymi z dotychczasowej, samodzielnej działalności. Nieuregulowanie tej kwestii skutkuje obowiązkiem samodzielnego prowadzenia działalności socjalnej w zakresie środków już zgromadzonych na koncie funduszu.

Tryb zawarcia umowy

Tryb zawierania umowy jest taki sam jak tryb ustalania regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jedyna różnica polega na tym, że w uzgodnieniach uczestniczy więcej podmiotów, w związku z czym trudniejsze może być niekiedy osiągnięcie porozumienia.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grupa LEX&TAX

Adwokaci i biuro podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »