| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Pracodawca ma obowiązek przekazywania środków ZFRON na rachunek bankowy w terminie 7 dni od daty ich uzyskania. Przekroczenie tego terminu skutkuje sankcjami finansowymi.

Środki pochodzące ze zwolnienia z obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przysługującego na podstawie art. 38 ust. 2 i 2a u.p.d.f., pracodawca uzyskuje w dniu, w którym upłynąłby termin ich odprowadzenia do urzędu skarbowego gdyby pracodawca nie korzystał z tego zwolnienia. Wynika to z tego, że uprawnienia określone w art. 38 ust. 2 i 2a u.p.d.f. stanowią zgodnie z art. 38 ust. 1 u.p.d.f. wyjątek od określonego w tym przepisie obowiązku przekazywania na rachunek urzędu skarbowego pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Oznacza to, że dysponenci ZFRON, w tym uprawnieni do pomocy określonej w art. 38 ust. 2a u.p.d.f., uzyskują przedmiotowe środki nie w dniu naliczenia lub poboru zaliczek, lecz w dniu, w którym mieliby je wpłacić do urzędu skarbowego zgodnie z art. 38 ust. 1 u.p.d.f., a nie mieli takiego obowiązku w związku z przysługującym im uprawnieniem określonym w ust. 2 lub 2a.

Kwotę nadwyżki dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych nad wynagrodzeniem osiąganym pracodawca nabywa w dniu ich faktycznego wpływu na rachunek bankowy wskazany w formularzu INF-D-Z. Dopiero wtedy pracodawca uzyskuje środki, a nie np. informację o tym, jakiej kwoty dofinansowania domaga się od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, czy jaka kwota powinna zdaniem PFRON zostać mu wypłacona.

Uzyskanie funduszy pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych z ZFRON, z darowizny lub zapisu następuje w dniu ich faktycznego oddania do dyspozycji pracodawcy.

Natomiast kwoty odsetek od środków zgromadzonych na rachunku ZFRON pracodawca nabywa w dniu ich naliczenia przez bank zgodnie z zawartą umową rachunku bankowego. W sytuacji gdy środki te są automatycznie dopisywane do salda rachunku bankowego ZFRON, to w wykonaniu obowiązku przekazania tych środków na rachunek bankowy ZFRON pracodawcę wyręcza bank.


Podstawa prawna:
• art. 31 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
• art. 38 ust. 1, 2 i 2a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »