| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Działalność socjalna > Niewprawidłowe wydawanie środków z ZFŚS

Niewprawidłowe wydawanie środków z ZFŚS

Gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych utworzonego u pracodawcy podlega przepisom prawa. Ich naruszenie, czyli wydatkowanie środków niezgodne z przepisami, może spowodować określone prawem konsekwencje.


Generalnie tak, pod warunkiem że związki zawodowe z takim żądaniem wystąpią. W praktyce, jeżeli związki zawodowe uznają, że decyzja pracodawcy (jednostronna) w zakresie przyznania środków była zgodna z prawem i konieczna w danej sytuacji, mogą w sposób następczy wyrazić swoją zgodę i odstąpić od żądania zwrotu środków.

Sankcje za nieprawidłowe wydatkowanie

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych wskazuje, że związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami ustawy lub o przekazanie należnych środków na fundusz (art. 8 ust. 3).

Ponadto, kto, będąc pracodawcą lub będąc odpowiedzialnym w imieniu pracodawcy za wykonywanie przepisów ustawy, nie wykonuje przepisów ustawy albo podejmuje działania niezgodne z przepisami ustawy, podlega karze grzywny. W sprawach tych orzeka się na podstawie wniosku pochodzącego od inspektora pracy w trybie określonym w dziale VII Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 12 a).

Oznacza to, że jeżeli pracodawca jednostronnie rozdysponowuje środki funduszu – bez uzgodnienia ze związkami zawodowymi bądź przeznacza je na inny cel niż działalność socjalna – związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot środków, a pracodawcy jednocześnie grozi kara grzywny.

Zgodnie z tezą wyroku z 19 listopada 1997 r. (I PKN 373/97, OSNP 1998/17/507) dysponowanie przez pracodawcę środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bez uzgodnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi, uprawnia te organizacje do żądania przekazania przez pracodawcę na rzecz funduszu rozdysponowanych kwot.

W przepisach prawa wskazano, że środkami funduszu administruje pracodawca (art. 10 ustawy). Oznacza to, że środki te są własnością pracodawcy i sprawuje on nad nimi „pieczę”, jednak w granicach określonych w ustawie i regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Pomimo że środki te stanowią własność pracodawcy, to nie może on nimi swobodnie rozporządzać.

Potwierdzenie tego znajdujemy także w orzecznictwie sądowym. W wyroku z 20 sierpnia 2001 r. (I PKN 579/00, OSNP 2003/14/331) Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, tj. uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »