| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Dokumentacja płacowa > Potwierdzenie wynagrodzenia byłej pracownicy

Potwierdzenie wynagrodzenia byłej pracownicy

Niedawno zgłosiła się do mnie była pracownica, która pracowała u nas od 1 lipca 1971 r. do 31 grudnia 1976 r. Potrzebuje ona zaświadczenia na druku ZUS Rp-7 za ww. okres. Niestety, okazało się, że dokumentacja płacowa do 1979 r. nie została zachowana. Czy możliwe jest wystawienie zaświadczenia ZUS Rp-7 na podstawie zachowanej dokumentacji osobowej pracownicy?

Pracownik może również potwierdzić przed ZUS wysokość swoich wynagrodzeń przedstawiając legitymację ubezpieczeniową zawierającą odpowiednie wpisy informujące o dacie rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, o rodzaju wykonywanej pracy, kwocie wynagrodzenia oraz roku, w którym zostało ono osiągnięte. Legitymacja powinna zawierać pieczątkę zakładu pracy lub pieczątkę imienną upoważnionego pracownika oraz podpis i imienną pieczątkę służbową kierownika komórki finansowej lub upoważnionego pracownika.

Wymóg zamieszczania w legitymacjach ubezpieczeniowych imiennej pieczątki osoby dokonującej wpisu lub odpowiedzialnej za taki wpis wprowadziło dopiero rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych; wymagany wzór legitymacji ubezpieczeniowej stanowił załącznik nr 1 do tego rozporządzenia. Jednak ZUS uznaje również wpisy w legitymacjach bez tej pieczątki, jeśli zostały dokonane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (do 16 czerwca 1991 r.) i nie budzą wątpliwości co do tego, czy są prawdziwe.

Jeśli wnioskodawca nie może przedłożyć oryginału legitymacji ubezpieczeniowej, powinien dostarczyć sporządzony notarialnie wypis, odpis lub wyciąg z tego dokumentu. ZUS uzna również poświadczoną przez notariusza kopię legitymacji.

Może się zdarzyć, że osoba ubiegająca się o emeryturę nie może w żaden sposób udowodnić wysokości swoich zarobków za okres pozostawania w stosunku pracy, gdyż nie zachowała się żadna dokumentacja, na podstawie której można potwierdzić wynagrodzenia, a nie posiada ona legitymacji ubezpieczeniowej zawierającej odpowiednie wpisy. W takim przypadku, jeśli ubiega się o emeryturę obliczaną choćby w części na tzw. dotychczasowych zasadach i jest w stanie udowodnić fakt pozostawania w zatrudnieniu (np. na podstawie świadectwa pracy), ZUS przyjmie za ten okres wynagrodzenie minimalne pracowników, które obowiązywało w tym czasie, proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniu oraz do wymiaru czasu pracy.

WAŻNE!

Jeżeli dokumentacja płacowa i osobowa osoby ubiegającej się o emeryturę nie została zachowana, a jest ona w stanie udowodnić fakt pozostawania w tym okresie w zatrudnieniu, ZUS przyjmie minimalne wynagrodzenie pracowników, które obowiązywało w tych okresach.

Jeśli firma nie posiada dokumentacji pozwalającej na sporządzenie dla pracownika formularza ZUS Rp-7, powinna mu wystawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Dzięki temu pracownik będzie mógł udowodnić przed ZUS brak możliwości wskazania zarobków za okres pozostawania w stosunku pracy, co z kolei pozwoli na przyjęcie za ten okres minimalnego wynagrodzenia.

Podstawa prawna

  • art. 15, art. 125a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.),
  • § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz.U. Nr 10, poz. 49 ze zm.),
  • załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 16 maja 1991 r. w sprawie wzorów i trybu wystawiania legitymacji ubezpieczeniowych (Dz.U. Nr 51, poz. 223).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »