| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. I UK 42/06

Wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. I UK 42/06

Świadczenie przewidziane w art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) ma charakter wyjątkowy. Brak zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy może powodować ustanie tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Ubezpieczony nie spełnia przewidzianych w art. 7 ustawy przesłanek nabycia prawa do zasiłku chorobowego wskutek niezdolności do pracy z powodu choroby powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, bowiem tytuł ten, którym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy, jest zatrudnienie, ustał w dniu 30 listopada 2001 r., a niezdolność do pracy powstała w dniu 16 stycznia 2002 r. Podkreślić wypada, że świadczenie przewidziane w art. 7 ustawy jest świadczeniem o charakterze wyjątkowym, udzielanym po ustaniu okresu objętego składką na ubezpieczenie, bez ekwi­walentu w tej składce, przysługującym z tytułu spełnienia się ryzyka określonego ogólnie jako „niezdolność do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia” (uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 2002 r., III UZP 4/02, OSNP 2002 nr 24, poz. 601). Przepisy art. 8-9 ustawy nie określają przesłanek materialnoprawnych nabycia prawa do zasiłku chorobowego, lecz jedynie okresy pobierania należnego zasiłku przez osobę, która nabyła - na podstawie art. 6 lub 7 ustawy - prawo do zasiłku chorobowego. Przepisy art. 8 i 9 nie stanowią zatem samoistnych podstaw naby­cia prawa do zasiłku, lecz określają wyłącznie zasady ustalenia okresu pobierania zasiłku chorobowego. W wypadku zatem, gdy ubezpieczony nie wykaże, że spełnił przesłanki nabycia prawa do zasiłku chorobowego, wymienione w art. 6 lub w art. 7 ustawy, to bezprzedmiotowe w sporze o prawo do zasiłku jest powoływanie się na przepis art. 9 ustawy wskazujący okresy, które zalicza się do okresu zasiłkowego w rozumieniu art. 8 ustawy. Przepis art. 9 ust. 1 ustawy stanowi o zasadach obliczania okresu, przez jaki zasiłek chorobowy może być wypłacany. Przepis ten z istoty rze­czy nie normuje kwestii zastosowania art. 7 ustawy w sytuacji, gdy okres pobierania zasiłku rozciąga się na okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia. Z przepisu art. 9 ust. 2 ustawy nie wynika również, by miał on zastosowanie do sytuacji, w której po ustaniu tytułu ubezpieczenia niezdolność do pracy ustaje, a następnie - po okresie nawet jednodniowej zdolności do pracy - powstaje niezdolność do pracy z powodu choroby.

Sądy uznały, iż o tym, czy ubezpieczony jest niezdolny do pracy decyduje je­dynie zaświadczenie lekarskie. Skoro więc ubezpieczony nie posiadał zaświadczenia lekarskiego na dzień 15 stycznia 2002 r., to był zdolny do pracy. Zaświadczenia le­karskie stwierdzające, że ubezpieczony stał się niezdolny do pracy z powodu choroby od dnia 16 stycznia 2002 r. potwierdzają jedynie, że ubezpieczony stał się po­nownie niezdolny do pracy, ale zgodnie z art. 7 ustawy nie miał już prawa do zasiłku chorobowego. Pogląd ten ma oparcie w art. 53 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby są zaświadczenia lekarskie, o których mowa w art. 55 ustawy. Gramatyczna wykładnia tego przepisu w związku z art. 6 i 7 ustawy prowadzi do wniosku, iż zaświadczenie lekarskie jest jedynym dopuszczalnym do­wodem na okoliczność niezdolności do pracy. W braku odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego nie można zatem mówić o niezdolności do pracy rodzący prawo do zasiłku chorobowego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1999 r., II UKN 119/99 (OSNAPiUS 2000 nr 24, poz. 908 ), o dacie powstania niezdolności do pracy decyduje dzień określony w zwolnieniu lekarskim jako termin jej wystąpienia

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »