| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. I UK 42/06

Wyrok SN z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. I UK 42/06

Świadczenie przewidziane w art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) ma charakter wyjątkowy. Brak zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niezdolność do pracy może powodować ustanie tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3983 § 3 k.p.c. podstawą skargi kasacyjnej nie mogą być za­rzuty dotyczące ustalenia faktów lub oceny dowodów. Treść i kompozycja art. 3983 k.p.c. wskazują więc, że jakkolwiek generalnie dopuszczalne jest - jak dotychczas - oparcie skargi kasacyjnej na podstawie naruszenia przepisów postępowania, to jed­nak z wyłączeniem zarzutów dotyczących ustalenia faktów lub oceny dowodów, choćby naruszenie odnośnych przepisów mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 23 września 2005 r., III CSK 13/05, OSNC 2006 nr 4, poz. 76). Tymczasem skarżący sprzecznie z treścią art. 3983 § 3 k.p.c. zarzuca zaskarżonemu wyrokowi przekroczenie granic oceny dowodów wyznaczo­nych przepisem art. 233 § 1 k.p.c., poprzez przyjęcie, że odwołanie od decyzji z dnia 13 lutego 2002 r. zostało wniesione po upływie terminu wskazanego w art. 477 9 § 1 k.p.c.

Nie jest uzasadniony zarzut naruszenia zaskarżonym wyrokiem przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpiecze­nia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm., powołana dalej jako ustawa), który stanowi, że zasiłek chorobowy przysługuje ubezpie­czonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Nie jest bowiem sporne, że ubezpieczony stał się nie­zdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy, którego doznał w dniu 21 kwietnia 2001 r., gdy był zatrudniony w Zakładach Przemysłu Spirytusowego „P.” w S. i w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego pobierał zasiłek chorobowy do dnia 14 stycznia 2002 r., który do dnia 30 listopada 2001 r. wypłacał pracodawca. Niesporne jest również, że na dzień 15 stycznia 2002 r. ubezpieczony nie posiadał zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego jego niezdolność do pracy w tym dniu, a zatem - zgodnie z ustaleniami Sądu drugiej instancji - był w tym dniu zdolny do pracy, a więc nie spełnia przewidzianego w tym przepisie warunku nabycia prawa do zasiłku cho­robowego. Bez znaczenia - w świetle powyższego przepisu - jest to, czy choroba, z powodu której ubezpieczony był niezdolny do pracy do dnia 14 stycznia 2002 r. jest „tożsama” z chorobą, która spowodowała niezdolność do pracy ubezpieczonego od dnia 16 stycznia 2002 r. Istotne natomiast jest to, że ubezpieczony w dniu 16 stycz­nia 2002 r., po okresie jednodniowej zdolności do pracy, stał się niezdolny do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, a zatem do jego roszczeń o zasiłek chorobowy z tytułu tej niezdolności nie ma zastosowania przepis art. 6 ustawy.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach w 2018 r49.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »