| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Choroba pracownika – wynagrodzenia i zasiłki chorobowe na przykładach

Choroba pracownika – wynagrodzenia i zasiłki chorobowe na przykładach

Pracownicy, jako osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, są nim objęci już od dnia nawiązania stosunku pracy. Choroba pracownika uprawnia do wynagrodzenia i następnie do zasiłku chorobowego. Rozliczanie wynagrodzeń i zasiłków chorobowych w praktyce napotyka wiele trudności. Najlepiej przedstawić je na przykładach.

5. Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania

W pewnych przypadkach prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego przysługuje pracownikowi bez okresu wyczekiwania, a zatem nawet od pierwszego dnia zatrudnienia.

Przypadki, w których prawo do świadczeń chorobowych przysługuje bez okresu wyczekiwania

Ukończenie szkoły lub szkoły wyższej i podjęcie zatrudnienia w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły, za który uważa się dzień podany w świadectwie, a w przypadku szkół wyższych – dzień złożenia egzaminu dyplomowego

Niezdolność do pracy z powodu wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Dowodem potwierdzającym tę okoliczność jest karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz ewentualnie zaświadczenie lekarskie na zwykłym druku o związku niezdolności do pracy z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, gdy niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw wcześniej stwierdzonego wypadku

Sprawowanie mandatu posła lub senatora i podjęcie pracy w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji

Posiadanie co najmniej 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego (bez względu na przerwy między poszczególnymi okresami), do którego wlicza się:

● okresy podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu niezależnie od długości przerw między poszczególnymi okresami,
● okresy obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przed 1 stycznia 1999 r., które uprawniały do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, umowy zlecenia).

Do 10-letniego okresu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego nie wlicza się okresów:

● urlopu wychowawczego,
● urlopu bezpłatnego,
● pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
● pozostawania w rejestrze bezrobotnych (bez względu na to, czy taka osoba miała prawo do zasiłku dla bezrobotnych).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 1 marca 2013 r. chorował od 12 do 30 marca. Do 31 stycznia był zatrudniony u innego pracodawcy, u którego przepracował 12 lat. U poprzedniego pracodawcy wykorzystał w tym roku kalendarzowym 33 dni wypłaty wynagrodzenia chorobowego. Ponieważ pracownik posiada 12-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego z tytułu pracy u poprzedniego pracodawcy, okres wyczekiwania na świadczenie chorobowe nie jest wymagany. Przerwa między okresami zatrudnienia, dłuższa niż 30 dni, nie wpływa na nabycie prawa do świadczeń chorobowych u kolejnego pracodawcy. Pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zatrudnienia, zatem zasiłek chorobowy przysługuje mu od 12 do 30 marca.

6. Brak prawa do zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których pracownik na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Typowym przykładem takiej sytuacji jest okres, w którym pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy. Dotyczy to też niektórych grup pracowników, które mają prawo do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy w czasie trwania zatrudnienia na podstawie przepisów szczególnych.

Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

  • urlopu bezpłatnego;
  • urlopu wychowawczego;
  • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, gdyż mogą one z tego tytułu dobrowolnie przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w wyniku decyzji o zwalczaniu chorób zakaźnych wydanej przez właściwy albo uprawniony organ. Pracownik podejrzany o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej ma obowiązek podjąć inną pracę, proponowaną przez pracodawcę, odpowiadającą jego kwalifikacjom zawodowym lub pracę, którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu. Odmowa przyjęcia takiej pracy przez pracownika skutkuje odmową prawa do zasiłku chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi dopiero wówczas, gdy pracodawca nie ma możliwości przesunięcia go do innej pracy. Ustalenie uprawnień do zasiłku następuje na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ lub podmiot zgodnie z przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach.

Pracownik traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres trwania niezdolności do pracy, orzeczonej nawet kilkoma kolejnymi zaświadczeniami lekarskimi, jeśli niezdolność do pracy jest efektem popełnienia przez niego umyślnego przestępstwa lub wykroczenia. Okoliczności te są ustalane na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

Wynagrodzenie chorobowe/zasiłek chorobowy nie przysługują ubezpieczonemu za okres pierwszych 5 dni niezdolności do pracy w sytuacji, gdy niezdolność ta została spowodowana przez niego nadużyciem alkoholu. O tym, czy niezdolność do pracy wynika z tej przyczyny, decyduje lekarz, który w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA zamieszcza kod C, oznaczający niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Okoliczność ta może zostać ustalona również w innym trybie, np. w postępowaniu powypadkowym w protokole lub w karcie wypadku.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »