| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Jakie świadczenia wypłacać pracownikom za niezdolność do pracy na przełomie roku

Jakie świadczenia wypłacać pracownikom za niezdolność do pracy na przełomie roku

Gdy niezdolność pracownika do pracy przypada na przełomie roku kalendarzowego, pracodawca musi ustalić okres, za który pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za czas choroby, a kiedy ma prawo do zasiłku. Musi również przeliczyć od 1 stycznia podstawę wynagrodzenia chorobowego i zasiłków obliczanych od minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli pracodawca musi zsumować kolejne okresy niezdolności do pracy dla pracownika zatrudnionego w ciągu roku więcej niż u jednego pracodawcy, zlicza także okresy wynagrodzenia chorobowego wypłaconego przez byłego pracodawcę.

Pracodawca rozwiązując umowę o pracę ma obowiązek wydać pracownikowi świadectwo pracy i zamieścić w ust. 4 pkt 4 świadectwa informację o liczbie dni, za które pracownikowi wypłacił wynagrodzenie chorobowe w roku kalendarzowym, w którym została rozwiązana umowa o pracę.

Prawo do 14 dni wynagrodzenia chorobowego w roku kalendarzowym mają pracownicy, którzy 50 lat ukończyli w poprzednim roku kalendarzowym lub wcześniej.

PRZYKŁAD

Pracownica chorowała przez 15 dni marca 2010 r., a następnie przez 3 dni kwietnia. W 2010 r. pracownica ukończyła 50 lat. Umowa o pracę została rozwiązana 31 maja 2010 r., a od 1 czerwca 2010 r. pracownica rozpoczęła kolejną pracę na podstawie nowej umowy o pracę. Chorowała od 15 do 31 grudnia 2010 r. W 2010 r. pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego w wymiarze 33 dni, czyli jeszcze za 15 dni zwolnienia lekarskiego, tj. od 15 do 29 grudnia 2010 r. [33 dni – (15 dni + 3 dni)]. Natomiast za 30 i 31 grudnia 2010 r. pracownica otrzyma zasiłek chorobowy wypłacany z ubezpieczenia chorobowego. W 2011 r. pracownicy przysługuje wynagrodzenie chorobowe wypłacane ze środków pracodawcy w wymiarze 14 dni (ponieważ w 2010 r. ukończyła 50 lat).

Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego pracownik podejmie dodatkowe zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, to do 33/14 dni, za które pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, pracodawca powinien wliczać również okres, za który zostało już wypłacone wynagrodzenie chorobowe przed podjęciem dodatkowego zatrudnienia.

PRZYKŁAD

Pracownik w wieku 33 lat jest zatrudniony od 6 czerwca 2005 r. na pełny etat. W 2010 r. chorował od 21 sierpnia do 2 września 2010 r. (13 dni). Za czas choroby otrzymał wynagrodzenie chorobowe. Od 2 października 2010 r. pracownik dodatkowo jest zatrudniony na 1/8 etatu u innego pracodawcy. Chorował od 19 listopada do 24 grudnia 2010 r. (przez 36 dni). Obydwaj pracodawcy wypłacą pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za pierwsze 20 dni tego zwolnienia lekarskiego. Prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownik ma bowiem do wyczerpania 33 dni zwolnienia lekarskiego w 2010 r. Od 9 grudnia 2010 r. pracownik w obydwu zakładach miał prawo do zasiłku chorobowego.


Pracownica uprawniona do dodatkowego urlopu macierzyńskiego może łączyć korzystanie z tego urlopu z wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy, który udzielił urlopu. W takim przypadku praca może być wykonywana w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Jeżeli w tym okresie przedłoży zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego z tytułu części etatu, w jakim pracuje. Zmiana wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na wymiar wynagrodzenia chorobowego przysługującego w danym roku kalendarzowym.

PRZYKŁAD

Pracownica zatrudniona na pełny etat chorowała w okresie ciąży od 25 kwietnia do 20 maja 2010 r. (26 dni) i z tego tytułu otrzymała wynagrodzenie chorobowe. 21 maja 2010 r. urodziła jedno dziecko i w związku z tym pobierała zasiłek macierzyński przez 140 dni, tj. od 21 maja do 7 października 2010 r. Pracownica 29 września 2010 r. wystąpiła z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego na okres 2 tygodni od 8 do 21 października 2010 r. oraz o wyrażenie zgody na podjęcie pracy w okresie tego urlopu w wymiarze 1/4 etatu. Na okres od 12 do 15 października 2010 r. pracownica przedłożyła zwolnienie lekarskie z powodu choroby. W związku z tym, że w 2010 r. pracownica wykorzystała 26 dni wynagrodzenia chorobowego, za okres przedłożonego zwolnienia lekarskiego nadal ma prawo do wynagrodzenia chorobowego (26 dni + 4 dni = 30 dni). Wykorzystanie okresu wynagrodzenia chorobowego (26 dni) w czasie zatrudnienia na pełny etat sumuje się z wynagrodzeniem chorobowym wykorzystanym w okresie zatrudnienia na 1/4 etatu.


Wynagrodzenie chorobowe 31 grudnia 2010 r.

Najwięcej wątpliwości mają pracodawcy, którzy muszą wypłacić pracownikowi świadczenie na przełomie grudnia i stycznia. Wątpliwości dotyczą tego, czy od 1 stycznia 2011 r. pracownikowi choremu nieprzerwanie od grudnia 2010 r. wypłacić wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy.

Jeżeli 31 grudnia 2010 r. pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego, to niezależnie czy do 31 grudnia wykorzystał równo 33 dni lub 14 dni albo mniej niż 33 dni lub 14 dni zwolnienia lekarskiego, od 1 stycznia 2011 r. nadal ma prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Ponadto okres 33 dni lub 14 dni, za który w 2011 r. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, pracodawca – począwszy od 1 stycznia 2011 r. – musi liczyć od nowa. Nie ma znaczenia, ile dni z 33 dni lub 14 dni limitu w 2010 r. pracownik już wykorzystał.

WAŻNE!

Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie chorobowe łącznie przez 33 lub 14 dni w roku kalendarzowym.

PRZYKŁAD

Pracownica, która ma 39 lat, chorowała od 11 czerwca do 5 lipca 2010 r. (25 dni) i otrzymała wynagrodzenie chorobowe. Ponownie choruje od 24 grudnia 2010 r. do 15 stycznia 2011 r. (23 dni). Za okres od 24 do 31 grudnia 2010 r. (8 dni) otrzymała wynagrodzenie chorobowe. Ponieważ 31 grudnia 2010 r. pracownica miała prawo do wynagrodzenia chorobowego (w 2010 r. wykorzystała 33 dni wynagrodzenia), to za okres od 1 do 15 stycznia 2011 r. (15 dni) również otrzyma wynagrodzenie chorobowe. Po 15 stycznia 2011 r. pracodawca będzie miał obowiązek wypłacić pracownicy wynagrodzenie chorobowe jeszcze za 18 dni zwolnienia lekarskiego (łącznie za 33 dni w 2011 r.).

Zasiłek chorobowy 31 grudnia 2010 r.

Jeżeli w 2010 r. pracownik chorował dłużej niż trwa przysługujący mu okres wynagrodzenia chorobowego i wyczerpał 33-dniowy lub 14-dniowy okres prawa do wynagrodzenia chorobowego, a 31 grudnia 2010 r. przysługiwał mu zasiłek chorobowy, wówczas od 1 stycznia 2011 r. temu pracownikowi również będzie przysługiwał zasiłek chorobowy.

Zasiłek chorobowy pracodawca lub ZUS muszą wypłacić pracownikowi za cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy, aż do wyczerpania pełnego okresu zasiłkowego, tj. 182 lub 270 dni (art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej).


Dopiero gdy po 31 grudnia 2010 r. wystąpi przerwa w niezdolności do pracy, a po przerwie ponownie nastąpi niezdolność do pracy spowodowana chorobą, pracodawca będzie miał obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas choroby. W takim przypadku okres 33/14 dni będzie liczony począwszy od pierwszego dnia niezdolności do pracy przypadającej po przerwie.

PRZYKŁAD

Pracownik (38 lat) chorował w okresie od 16 do 27 kwietnia 2010 r. (12 dni), a następnie nieprzerwanie od 17 sierpnia 2010 r. do 29 stycznia 2011 r. (166 dni). Pracownikowi przysługuje w 2010 r.:

wynagrodzenie chorobowe za kwiecień (12 dni) oraz za okres od 17 sierpnia do 6 września 2010 r. (21 dni),

zasiłek chorobowy od 7 września do 31 grudnia 2010 r.

W związku z tym, że w ostatnim dniu grudnia 2010 r. pracownikowi przysługiwał zasiłek chorobowy, w okresie od 1 do 29 stycznia 2011 r. również ma prawo do zasiłku chorobowego.

Jeżeli po wykorzystaniu nieprzerwanego zwolnienia lekarskiego nastąpi przerwa w niezdolności do pracy (nawet jednodniowa) i po przerwie pracownik ponownie zachoruje, to pracodawca będzie zobowiązany wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe do wyczerpania 33 dni w 2011 r. Jednak pracodawca musi pamiętać, że prawo do świadczeń przysługuje pracownikowi przez 182 dni (270 dni – jeżeli choruje na gruźlicę albo w okresie ciąży). Do tego okresu wlicza się okresy, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe.


Płatnik zasiłku na przełomie roku

Ustalenie prawa do zasiłków, ich wysokości, a także wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych, to obowiązek pracodawcy lub ZUS. Kryterium wyznaczającym płatnika zasiłków na cały 2011 r. jest liczba osób zgłoszonych przez pracodawcę do ubezpieczenia chorobowego 30 listopada 2010 r. Płatnik składek, który 30 listopada 2010 r. nikogo nie zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego, ustala liczbę ubezpieczonych według stanu na pierwszy miesiąc, w którym dokona takiego zgłoszenia (art. 61 ust. 2 ustawy zasiłkowej).

Zakłady pracy, które zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób, są zobowiązane ustalać prawo do zasiłków oraz wypłacać zasiłki swoim pracownikom, zleceniobiorcom i chałupnikom. Osobom zatrudnionym u płatnika, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 osób, zasiłki wypłaca bezpośrednio ZUS.

Wynagrodzenie chorobowe zawsze wypłaca pracodawca niezależnie od liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Nie ma więc w tym przypadku znaczenia, czy pracodawca jest uprawniony do wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

WAŻNE!

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy pracodawca jest zobowiązany wypłacić pracownikowi z własnych środków.

Gdy za 1 stycznia 2011 r. zasiłek chorobowy płaci ZUS

Jeżeli niezdolność do pracy trwa na przełomie roku, a ZUS rozpoczął wypłatę zasiłku chorobowego ubezpieczonemu przed 1 stycznia 2011 r., gdyż płatnik składek nie był uprawniony w 2010 r. do wypłaty zasiłków, ZUS kontynuuje tę wypłatę w 2011 r. za cały nieprzerwany okres niezdolności do pracy. Płatnikiem zasiłku jest ZUS, nawet jeżeli od 1 stycznia 2011 r. płatnik składek wypłaca zasiłki swoim pracownikom. Pracodawca będzie ustalał prawo do zasiłków, ich wysokość oraz będzie je wypłacał osobom, które prawo do zasiłków uzyskają po przerwaniu niezdolności do pracy lub które przedłożą np. zwolnienie lekarskie po raz pierwszy w 2011 r.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK