| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Renta rodzinna dla dzieci

Renta rodzinna dla dzieci

Prawo do renty rodzinnej mają nie tylko dzieci własne, ale również dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione. W sytuacji śmierci obojga rodziców dzieciom przysługuje jedna łączna renta rodzinna.

Do renty uprawnia kształcenie się w formach szkolnych i pozaszkolnych w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, w szkołach lub placówkach zarejestrowanych w ewidencji kuratora oświaty, w systemie stacjonarnym, zaocznym, wieczorowym lub korespondencyjnym. Do podstawowych form kształcenia, dokształcania, a także doskonalenia w formach pozaszkolnych zalicza się studia podyplomowe, kursy i seminaria.

Renta rodzinna przysługuje również młodocianym pracownikom zatrudnionym przez pracodawców na podstawie umowy o pracę w celu nauki zawodu, realizującym obowiązek dokształcania się w formach szkolnych i pozaszkolnych.

Uprawnienia do renty rodzinnej przysługują również dzieciom kształcącym się za granicą w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz szkołach wyższych, a także na kursach języków obcych trwających co najmniej 3 miesiące.

Wypłata renty rodzinnej

Jeśli do wniosku o rentę rodzinną zostanie przedłożone zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (uczelni) i jest w nim zawarta informacja, do której klasy dziecko uczęszcza, oraz programowy rok ukończenia szkoły, to na podstawie takiego zaświadczenia ZUS wypłaca świadczenia bez przerwy aż do przewidzianego programem terminu ukończenia nauki przez dziecko.

Renta rodzinna przysługuje przez cały rok szkolny (akademicki), tj. do 31 sierpnia lub do 30 września, a zatem także przez okres ferii letnich – zasada ta ma zastosowanie również do dzieci kończących szkołę lub uczelnię.

Wypłata świadczeń rentowych dla dzieci uczących się w szkołach ponadpodstawowych lub odbywających naukę na studiach w szkołach wyższych realizowana jest przez okres trwania nauki. Zasada ta ma także zastosowanie w odniesieniu do osób, które wiek 25 lat osiągnęły, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, przy czym naukę kończą zgodnie z programem i regulaminem studiów, na które uczęszczają. Prawo do renty rodzinnej przysługuje również za okres wakacji.

Tylko jedno świadczenie

Niezależnie od liczby członków rodziny uprawnionych do renty rodzinnej przysługuje im jedno (łączne) świadczenie. Zasada ta ma zastosowanie także w przypadku śmierci obojga rodziców, którzy podlegali ubezpieczeniu i byli żywicielami rodziny. Nie ma możliwości, aby jedno z dzieci otrzymywało pełną rentę po matce, a drugie pełną rentę po ojcu. Istnieje jedynie możliwość wyboru świadczenia. W przypadku gdy oboje rodzice nie żyją, dzieci mogą wystąpić do ZUS o przyznanie tzw. dodatku dla sieroty zupełnej. Dodatek ten nie podlega podziałowi na równe części między uprawnionych, tak jak ma to miejsce w przypadku jednej łącznej renty rodzinnej.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »