| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Renta rodzinna (cz. 3)

Renta rodzinna (cz. 3)

Postępowanie o przyznanie renty rodzinnej wszczyna się na podstawie wniosku zainteresowanego. Wniosek taki składa osoba zainteresowana lub jej pełnomocnik.

Wymagane dokumenty

Do wniosku powinny być dołączone odpowiednie dokumenty lub oświadczenia stwierdzające okoliczności uzasadniające przyznanie renty rodzinnej.

Jeżeli osoba, po śmierci której przyznawana jest renta rodzinna, nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty do emerytury lub renty:

  • kwestionariusz dotyczący okresów ubezpieczenia zmarłego (druk ZUS Rp-6),
  • pisemne zaświadczenia zakładów pracy bądź inne dokumenty właściwych organów, urzędów, instytucji lub organizacji stwierdzające staż pracy zmarłego,
  • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia wskazywanego do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia, jakie przysługiwałoby zmarłemu (druk ZUS Rp-7).

Ponadto w przypadku wniosku o rentę dla wdowy (wdowca) dodatkowo należy dołączyć:

  • akt ślubu,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wdowy lub wdowca oraz ewentualnie wypis z orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego niezdolność do pracy – jeżeli przyznanie świadczenia uzależnione jest od niezdolności do pracy wnioskodawcy,
  • zaświadczenie właściwego zakładu, instytucji, organizacji lub szkoły, stwierdzające fakt uczestniczenia wdowy w zorganizowanym szkoleniu, jeżeli ubiega się o rentę okresową,
  • oświadczenie wdowy lub wdowca o pozostawaniu we wspólności małżeńskiej do chwili śmierci małżonka, a w razie braku tej wspólności – dokument o ustaleniu prawa do alimentów.

W przypadku wniosku o rentę rodzinną dla dziecka dodatkowo należy złożyć:

  • zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, jeżeli o rentę ubiega się dziecko zmarłego w wieku powyżej 16 lat (wnuk, rodzeństwo),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz ewentualnie wypis z treści orzeczenia wydanego przez lekarza orzecznika ZUS stwierdzającego niezdolność do pracy – jeżeli przyznanie świadczenia uzależnione jest od stopnia niezdolności do pracy,
  • oświadczenie dziecka lub opiekuna małoletnich dzieci (wnuków, rodzeństwa) o pozostawaniu na wyłącznym utrzymaniu zmarłego; z oświadczenia powinno wynikać, czy i jak długo osoby te były wychowywane oraz utrzymywane przez zmarłego, czy żyją ich rodzice (jedno z rodziców) i dlaczego nie mogą zapewnić im utrzymania; jeżeli zmarły był przed śmiercią ustanowiony ich opiekunem, zamiast oświadczenia należy dołączyć odpowiednie postanowienie sądu.

W przypadku gdy wniosek o rentę rodzinną składa rodzic, dodatkowo musi przedłożyć dokument w postaci oświadczenia stwierdzającego, że pracownik (rencista) bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do jego utrzymania.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »