| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasiłki i inne świadczenia > Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. I PK 158/05

Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 2006 r., sygn. I PK 158/05

Okres pobierania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego podlega odliczeniu od okresu, za który pracownik powinien otrzymać wynagro­dzenie za czas pozostawania bez pracy.

Oceniając zasadność roszczenia o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy Sąd Rejonowy podniósł, że pracownikowi przywróconemu do pracy, w stosun­ku do którego doszło do naruszenia art. 39 k.p., zgodnie z art. 47 k.p. przysługuje wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez pracy. Jednakże od okresu tego należy odliczyć okresy, w których pracownik pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne. Powód od 10 kwietnia 2003 r. pobierał zasiłek chorobowy, a od 5 stycznia 2004 r. do dnia wydania wyroku przez Sąd Rejonowy, świadczenie rehabili­tacyjne. Cały ten okres podlegał zatem odliczeniu od okresu, za który powodowi po­winno być przyznane wynagrodzenie na podstawie art. 47 k.p. Sąd zasądził na jego rzecz wynagrodzenie za okres od 1 do 9 kwietnia 2003 r. (9 dni) w wysokości 2.400 zł. Wynagrodzenie to jest należne pracownikowi pod warunkiem podjęcia przez niego pracy, dlatego wyrokowi zasądzającemu wynagrodzenie na podstawie art. 47 k.p. nie nadaje się rygoru natychmiastowej wykonalności, a także - jako że świadczenie to nie jest wymagalne aż do chwili podjęcia pracy przez pracownika - nie można zasądzić od niego odsetek, nie jest bowiem znana data jego wymagalności.

Apelację od powyższego wyroku wniósł powód, domagając się jego zmiany i zasądzenia wynagrodzenia za cały czas pozostawania bez pracy (a nie tylko za 9 dni) w kwocie 56.110,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 5 maja 2004 r., czyli od daty wydania wyroku przez Sąd Rejonowy. Skarżący zarzucił naruszenie prawa ma­terialnego przez niezastosowanie art. 47 k.p. w następstwie błędnej jego wykładni. W ocenie powoda, brzmienie tego przepisu nie daje podstaw do odliczania od okresu pozostawania bez pracy okresu pobierania przez pracownika świadczeń z ubezpie­czenia społecznego. Dokonana przez Sąd Rejonowy interpretacja art. 47 k.p. pozbawiła powoda całkowitej rekompensaty poniesionego uszczerbku powstałego na skutek zwolnienia go z pracy z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepi­sów. Wysokość otrzymywanego przez powoda wynagrodzenia była znacząco wyższa niż wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Świadczenia te były wypłacane na wniosek ubezpieczonego (powoda), co nie miałoby miejsca, gdyby nie został zwolniony z pracy. Pracowałby wtedy nadal i uzyskiwał należne mu wynagro­dzenie. Dokonane wypowiedzenie wpłynęło na stan jego zdrowia, a pogorszenia tego nie byłoby, gdyby nadal pracował.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »