| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Jakie ubezpieczenia przy pracy nakładczej

Jakie ubezpieczenia przy pracy nakładczej

Nakładca obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, nie podlega natomiast ubezpieczeniu wypadkowemu, na własny wniosek może natomiast zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego.

Osoba ta może jednak dobrowolnie, na swój wniosek, być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń. W sytuacji zatem gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność (w takim przypadku wszystkie składki opłaca z własnych środków) wykonuje jednocześnie pracę nakładczą, ma do niej zastosowanie art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest uprawniony do badania zarówno faktu zawarcia umowy o pracę nakładczą, jak i jej ważności.

Jeżeli więc w konkretnym przypadku ustalenia dokonane w toku postępowania wyjaśniającego lub kontroli pozwolą na bezsporne stwierdzenie, że umowa o pracę nakładczą (składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansują z własnych środków w równych częściach ubezpieczeni i płatnicy) została zawarta dla pozoru (faktycznie nie występuje zatrudnienie na jej podstawie) lub w celu obejścia prawa, konsekwencją będzie wyłączenie danej osoby, w drodze decyzji administracyjnej z ubezpieczeń społecznych z tego tytułu, a przy tym objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Przypominam, że kwestie dotyczące pracy nakładczej określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 31 grudnia 1975 r. (DzU z 1976 r. nr 3, poz. 19 ze zm.). Przepisy te przewidują jak najszersze zbliżenie statusu osób o pracę nakładczą do statusu prawnego pracowników, z jednoczesnym uwzględnieniem specyfiki tego rodzaju pracy. Przepisy powołanego rozporządzenia dotyczą wyłącznie osób fizycznych i regulują m.in. zagadnienia związane z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę nakładczą, wydawaniem świadectw pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopami wypoczynkowymi, ochroną pracy kobiet, bezpieczeństwem i higieną pracy, odprawami pośmiertnymi, rozstrzyganiem sporów itp.

Zgodnie z § 3 wyżej wskazanego rozporządzenia w umowie o pracę nakładczą strony określają minimalną miesięczną ilość pracy, której wykonanie należy do obowiązków wykonawcy. Minimalna ilość pracy powinna być tak ustalona, aby jej wykonanie zapewniało uzyskanie co najmniej 50% najniższego wynagrodzenia. Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych nie określają minimalnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób wykonujących pracę nakładczą. A zatem podstawę tę stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stanowi o tym art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Cieśluk

Aplikant adwokacki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK