| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Prowadząc postępowanie, inspektor kontroli ZUS dysponuje szerokim, zakresem uprawnień. Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika, może badać całą związaną z zakresem kontroli dokumentację finansową, księgową, płacową, osobową. Ma również prawo przesłuchiwać płatnika oraz świadków, a jeżeli przedsiębiorca zalega w płatnościach z tytułu składek – dokonywać oględzin składników majątku dla potrzeb postępowania egzekucyjnego.

Oględziny składników majątku

Czynności kontrolne mogą obejmować również oględziny składników majątku płatnika, jeżeli zalegają oni z płatnościami z tytułu składek, a ich zadłużenie wynosi co najmniej trzykrotność najniższej składki na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiotem oględzin i spisu mogą zostać również składniki majątku następców prawnych oraz osób trzecich, jeżeli odpowiadają za zadłużenie płatnika.

Oględzin dokonuje się, gdy:

● prowadzona egzekucja własna nie przynosi rezultatów, a z ustalonych okoliczności wynika, że płatnik osiąga przychody,

● naczelnik urzędu skarbowego stwierdził brak majątku, z którego można byłoby prowadzić egzekucję, a z ustaleń wynika, że płatnik prowadzi działalność lub posiada majątek, z którego mogłyby być dochodzone zobowiązania wobec ZUS,

● płatnik ubiega się o umorzenie należności lub o układ ratalny i przedstawił we wniosku dokumenty wymagające weryfikacji,

● od ostatnich oględzin majątku upłynęło 12 miesięcy.

Spisane zostaną m.in. nieruchomości i ruchomości, wierzytelności oraz prawa majątkowe, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej lub zastawu, co do których nie ma wątpliwości, że płatnik składek (następca prawny lub osoba trzecia) włada nimi na podstawie tytułu prawnego.

Tak jak na każdym innym etapie postępowania, płatnik składek lub osoba przez niego upoważniona ma prawo uczestniczyć w oględzinach i spisie składników majątku.

Tajemnica służbowa

Wszystkie informacje, uzyskane w toku kontroli oraz w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, inspektor jest zobowiązany zachować w tajemnicy. Obowiązek ten trwa nadal również po ustaniu zatrudnienia na stanowisku inspektora kontroli ZUS.

Podstawa prawna

  • Art. 87, 88, 90, 92 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli płatników składek – Dz.U. nr 164, poz. 1165.
  • Art. 24 i 83 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.
  • Art. 233 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – t.j. Dz.U. nr 88, poz. 553; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gąsecka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »