| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Zasady podlegania > Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Przebieg czynności kontrolnych - uprawnienia inspektora kontroli ZUS

Prowadząc postępowanie, inspektor kontroli ZUS dysponuje szerokim, zakresem uprawnień. Sprawdzając prawidłowość rozliczeń płatnika, może badać całą związaną z zakresem kontroli dokumentację finansową, księgową, płacową, osobową. Ma również prawo przesłuchiwać płatnika oraz świadków, a jeżeli przedsiębiorca zalega w płatnościach z tytułu składek – dokonywać oględzin składników majątku dla potrzeb postępowania egzekucyjnego.

Inspektor kontroli ma również prawo do zabezpieczania dowodów. Zatem w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kontrolujący sporządzi kopie dokumentacji źródłowej, na podstawie której ustali stan faktyczny odmienny od wykazanego przez płatnika w dokumentach przekazywanych do ZUS. Kopie dokumentów zostaną następnie przez przedsiębiorcę poświadczone za zgodność z oryginałem, opieczętowane i podpisane przez kontrolującego, ponumerowane i włączone do akt kontroli. Co ważne, płatnik ma obowiązek zapewnić niezbędne warunki do przeprowadzenia tych czynności, udostępnić potrzebne urządzenia techniczne, a także sporządzić i wydać kontrolującemu kopie dokumentów związanych z zakresem wskazanym w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli, jeżeli kontrolujący takich kopii zażąda. Wszystkie te czynności płatnik ma obowiązek wykonać nieodpłatnie.

Dokumentację źródłową porównuje się z dokumentami złożonymi przez płatnika i zapisanymi w KSI ZUS. Stan rozliczeń płatnika z ZUS ustala się na dzień rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu, który potrzebny jest na przetworzenie złożonych dokumentów przez system informatyczny (od złożenia dokumentu potrzeba zazwyczaj kilku dni, aby stały się one widoczne w systemie). Dlatego też niewskazane jest składanie jakichkolwiek korekt dokumentów w trakcie trwania kontroli. Jednak nawet jeżeli płatnik korekty takie złoży, nie będą one już brane pod uwagę jako materiał porównawczy dla dokumentacji źródłowej.

Przesłuchanie płatnika i świadków

Środek dowodowy w postaci przesłuchania płatnika lub ubezpieczonego może zostać użyty, jeżeli po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub wręcz wobec ich braku pozostały jeszcze okoliczności niewyjaśnione, a mające wpływ na wynik postępowania kontrolnego. W toku kontroli mogą również zostać przesłuchani świadkowie.

Inspektor ma prawo legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne w procesie kontroli – m.in. na potrzeby przeprowadzanego przesłuchania. Ponieważ płatnik składek ma prawo czynnie uczestniczyć w czynnościach kontrolnych, inspektor musi poinformować go o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków. Płatnik składek powinien znać wcześniej termin przesłuchania i ma prawo w nim uczestniczyć. Jeżeli wymagają tego okoliczności i brak jest możliwości ustalenia stanu faktycznego w inny sposób, przesłuchany może zostać również sam płatnik w charakterze strony postępowania.

Zarówno świadkowie, jak i strona zeznają pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 kodeksu karnego). O fakcie tym oraz o sankcjach za złożenie fałszywych zeznań muszą zostać poinformowani przed rozpoczęciem składania zeznań – przyjęcie tego do wiadomości potwierdzają własnoręcznym podpisem na pierwszej stronie protokołu przesłuchania. Ponadto w protokole przesłuchania znajdują się dane osobowe osoby zeznającej, imię i nazwisko oraz numer legitymacji służbowej inspektora prowadzącego postępowanie, adres miejsca przesłuchania, dane osób obecnych przy przesłuchaniu.

Przesłuchanie przeprowadza inspektor kontroli – zadaje pytania i zapisuje odpowiedzi, które padają ze strony płatnika lub świadka. Treść zeznań zostaje wiernie, nieraz wręcz drobiazgowo, utrwalona w protokole przesłuchania. Osoba zeznająca ma prawo zapoznać się z nią po zakończeniu przesłuchania i zgłosić ewentualne uwagi, sprostowania lub dopowiedzenia. Na koniec, gdy protokół jest w pełni zgodny z zeznaniem, zostaje potwierdzony podpisem przez kontrolującego oraz osobę przesłuchiwaną.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »