| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Ubezpieczenie zdrowotne > Jak odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Jak odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozliczeniu rocznym

Do 30 kwietnia 2009 r. każdy podatnik ma obowiązek rozliczyć się z przychodów, które uzyskał w całym 2008 r. Z podatku powinni rozliczyć się zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnej, a także przedsiębiorcy. Ważnym elementem, o którym powinien pamiętać podatnik, jest odliczenie części składki zdrowotnej zapłaconej w 2008 r.

Zaległe składki

Podatnik ma prawo odliczyć wszystkie składki opłacone w 2008 r. na ubezpieczenie zdrowotne, a więc również te, które opłacił w 2008 r., nawet jeśli były to składki za wcześniejsze lata. Oznacza to, że odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku dotyczy składek opłaconych w 2008 r. i nie jest ograniczone tylko do składek opłaconych za 2008 r. Obliczony podatek podatnik może pomniejszać o sumę wszystkich zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2008 r., pamiętając o jej ograniczeniu do wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

WAŻNE!

Jeżeli oprócz zaległej składki zdrowotnej podatnik zapłacił również odsetki za zwłokę, to może odliczyć tylko zaległe składki, bez odsetek.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca zapłacił w lutym 2008 r. zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne za lata 2006-2007. Okazało się, że był wspólnikiem w dwóch spółkach jawnych, a składkę opłacał tylko z jednej. W zeznaniu za 2008 r. może więc odliczyć wszystkie zapłacone składki w 2008 r. na ubezpieczenie zdrowotne.

Zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Jeżeli podatnik w 2008 r. otrzymał zwrot zapłaconej i odliczonej wcześniej od podatku składki zdrowotnej, musi rozliczyć ją w zeznaniu rocznym za 2008 r., tzn. doliczyć 7,75% jej podstawy do kwoty podatku obliczonego za 2008 r.

W zeznaniu PIT-37 za 2008 r. otrzymany zwrot składki zdrowotnej - 7,75% podstawy jej wymiaru podatnik wykazuje w części „Obliczenie podatku”, w poz. 108 („Doliczenia do podatku”), a w zeznaniu PIT-36 i PIT-36L odpowiednio w poz. 172 i poz. 47.

PRZYKŁAD

Pracodawca, zamiast zasiłku chorobowego, wypłacił pracownikowi wynagrodzenie chorobowe na podstawie Kodeksu pracy. Ponieważ wynagrodzenie chorobowe należy doliczyć do podstawy wymiaru składki zdrowotnej, a zasiłek chorobowy nie, po korekcie rozliczeń w 2008 r. pracodawca zwrócił pracownikowi składkę na ubezpieczenie zdrowotne, która została potrącona z wynagrodzenia pracownika. Pracownik ma obowiązek doliczyć do podatku kwotę zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym PIT-37, składanym za 2008 r. w części E zeznania - „obliczenie podatku”, w pozycji 108.

Dokumentowanie odliczenia składki

Na potwierdzenie opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnik nie musi do zeznania rocznego dołączać żadnych dokumentów. Jednak podatnik musi liczyć się z możliwością kontroli jego zeznania rocznego przez urząd skarbowy. Wysokość odliczonych składek w roku podatkowym mogą potwierdzać np. wyciągi bankowe, dowody zapłaty u mikroprzedsiębiorców, którzy mogą płacić składki gotówką (od 1 stycznia 2009 r.), informacje PIT-11 od płatników czy rachunki umów zleceń.

Podstawa prawna:

  • art. 23 ust. 1 pkt 18, pkt 58, art. 27b, art. 45 ust. 1, ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.),
  • art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.),
  • art. 95 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.),
  • art. 13 ust. 1, art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DzU nr 144, poz. 930 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

  • Ustawodawca posługując się w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof zwrotem „wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” przypisuje temu określeniu cechę świadomego, zamierzonego, przemyślanego i logicznego działania podatnika podporządkowanego osiągnięciu przychodów. Wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę pojęcia „wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu” oznacza, iż podatnik ma możliwość odliczenia do celów podatkowych wszelkich wydatków pod tym wszakże warunkiem, iż wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Uznanie zatem za koszt uzyskania także takich wydatków, których poniesienie może mieć bezpośredni wpływ, oznacza, że nie tylko skutek jest tu rozstrzygający, ale także uzasadnione oczekiwanie uzyskania przychodu. Zależność między poniesionymi w danym czasie kosztami a możliwością uzyskania w przyszłości z tego tytułu przychodu trzeba zatem rozpatrywać na podstawie adekwatnego związku przyczynowego. (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2007 r., III SA/Wa 2177/06)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

KODEKS PRACY 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »