| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Świadczenie przedemerytalne > Kto i kiedy może przejść z renty na świadczenie przedemerytalne

Kto i kiedy może przejść z renty na świadczenie przedemerytalne

Osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy, które zostały zwolnione z pracy lub ogłosiły upadłość swojej firmy, nie mogą ubiegać się z tego tytułu o świadczenie przedemerytalne. Świadczenie to przysługuje bowiem, gdy ustanie prawo do renty pobieranej przynajmniej przez pięć lat.

Nie ma natomiast znaczenia, z jakiego powodu ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie przedemerytalne mogą więc uzyskać zarówno byli renciści, którym renta przestała przysługiwać ze względu na upływ okresu ważności orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS, jak również ci, którzy stracili uprawnienia z innych przyczyn.

Świadczenie przedemerytalne mogą uzyskać tylko takie osoby, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy nieprzerwanie przez okres co najmniej pięciu lat. Ustalając ten okres ZUS nie wymaga, aby było to ostatnie pięć lat przed ubieganiem się o świadczenie przedemerytalne. Należy jednak pamiętać, że do tego okresu nie są wliczane okresy, w których wprawdzie prawo do renty nieprzerwanie istniało, ale nie była ona wypłacana np. wskutek zawieszenia.


Dwa kolejne warunki wymagane do uzyskania świadczenia przedemerytalnego przez byłego rencistę odnoszą się do wieku oraz stażu ubezpieczeniowego. Osoby, które utraciły prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, muszą bowiem ukończyć co najmniej 55 lat (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz udowodnić okres uprawniający do emerytury, wynoszący odpowiednio 20 i 25 lat.

Ustawa o świadczeniach przedemerytalnych definiuje pojęcie okresu uprawniającego do emerytury stanowiąc, że chodzi w tym przypadku o okres ustalony zgodnie z art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to, że wlicza się do niego okresy składkowe, okresy nieskładkowe (które nie mogą przekraczać 1/3 udowodnionych okresów składkowych), okresy ubezpieczenia za granicą (jeśli stanowią tak umowy międzynarodowe), a także okresy rolne w zakresie niezbędnym do uzupełnienia stażu odpowiednio do 20 lub 25 lat.

Należy podkreślić, że zarówno warunek wieku, jak i stażu ubezpieczeniowego muszą być spełnione najpóźniej do dnia, w którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Oznacza to, że ZUS nie może zaliczyć przy ustalaniu uprawnień do świadczenia przedemerytalnego okresu pobierania przez wnioskodawcę zasiłku dla bezrobotnych, mimo że jest to okres ubezpieczenia w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Oprócz omówionych wyżej warunków, byli renciści ubiegający się o świadczenie przedemerytalne muszą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Po nabyciu statusu osoby bezrobotnej, muszą zaś pobierać zasiłek dla bezrobotnych przynajmniej przez sześć miesięcy.

W tym okresie nie mogą odmówić urzędowi pracy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »