| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Świadczenie przedemerytalne > Zaświadczenie o zarobkach dla pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne

Zaświadczenie o zarobkach dla pracownika pobierającego świadczenie przedemerytalne

Zatrudniamy pracownika, który od listopada 2006 r. do końca czerwca 2011 r. miał prawo do świadczenia przedemerytalnego. Od 1 lipca br. ZUS przyznał mu emeryturę w związku z ukończeniem 65 lat. Pracownik zwrócił się do nas z prośbą o wystawienie zaświadczenia o zarobkach uzyskanych od marca do czerwca br. Twierdzi, że chce rozliczyć się z tego przychodu w ZUS przed zakończeniem roku rozliczeniowego. Czy mamy obowiązek wystawić mu takie zaświadczenie już teraz? Jak będzie wyglądało rozliczenie przez ZUS jego przychodu, jeśli w każdym z miesięcy od marca do czerwca zarobki pracownika wynosiły po 2000 zł (łącznie 8000 zł)?

Dokonując rozliczenia w stosunku miesięcznym ZUS porówna kwoty przychodu osiągnięte w kolejnych miesiącach do dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu obowiązujących w tych miesiącach. Natomiast przy rozliczeniu rocznym ZUS porówna łączną kwotę przychodu osiągniętą w skróconym roku rozliczeniowym do rocznej dopuszczalnej i granicznej kwoty przychodu ustalonych dla tego skróconego roku. W przypadku bowiem, gdy w roku rozliczeniowym powstało lub ustało prawo do świadczenia bądź zasiłku przedemerytalnego albo gdy wypłata tego świadczenia była wstrzymana z przyczyn innych niż osiąganie przychodu, roczne kwoty przychodu (graniczną i dopuszczalną) ustala się dla okresu, w którym istniało prawo do pobierania świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, z dokładnością do dnia oraz z zaokrągleniem do pełnych 10 groszy w górę. Odpowiedniemu skróceniu podlega również roczna gwarantowana kwota świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego.

Korzyści

Od roku rozliczeniowego 2011/2012 ZUS może rozliczyć przychód osoby uprawnionej do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego w formie rocznej – jeśli jest to dla tej osoby korzystniejsze.

Jednak w przypadku Państwa pracownika nie ma znaczenia, w jakim wariancie – miesięcznym czy rocznym – zostanie rozliczony przychód. Państwa pracownik uzyskał w skróconym okresie rozliczeniowym od marca do czerwca 2011 r. zarobki w wysokości 2000 zł w każdym z 4 miesięcy. Jest to kwota niższa od miesięcznej granicznej kwoty przychodu (2000 zł < 2257,50 zł). Zarazem jednak zarobki pracownika przekroczyły miesięczną dopuszczalną kwotę przychodu, w każdym miesiącu o 1193,70 zł (2000 zł – 806,30 zł = 1193,70 zł). Jest to tzw. kwota zmniejszenia świadczenia. Ponieważ kwota zmniejszenia (1193,70 zł) jest wyższa niż przysługujące pracownikowi świadczenie przedemerytalne (867,25 zł), przy rozliczeniu w formie miesięcznej świadczenie przedemerytalne za okres od marca do czerwca 2011 r. ulegnie zmniejszeniu do minimalnej gwarantowanej kwoty świadczenia przedemerytalnego, tj. do 433,62 zł.

Podobnie będzie przy rozliczeniu w formie łącznej całego przychodu ze skróconego okresu. Łączny przychód jest niższy od ustalonej dla tego okresu rocznej granicznej kwoty przychodu (8000 zł < 9030 zł), ale przekracza dopuszczalną kwotę przychodu ustaloną dla tego okresu (4 miesiące x 806,30 zł = 3 225,20 zł) o 4774,80 zł (8000 zł – 3225,20 zł = 4774,80 zł). W tym przypadku kwota zmniejszenia (4774,80 zł) również jest wyższa niż przysługujące łącznie w ciągu 4 miesięcy świadczenie (4 miesiące × × 867,25 zł = 3469 zł). Dlatego ubezpieczonemu przysługuje świadczenie w minimalnej gwarantowanej wysokości.

Podstawa prawna

  • art. 5–6 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252 ze zm.),
  • ustawa z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 17, poz. 79),
  • komunikat Prezesa ZUS z 16 lutego 2011 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych (M.P. Nr 15, poz. 165).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »