| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Zaświadczenie o wysokości osiągniętych przez pracownika dochodów

Zaświadczenie o wysokości osiągniętych przez pracownika dochodów

Od 1 września br. zatrudniliśmy pracownika z wysokim uposażeniem. Obecnie zatrudnienie w naszym zakładzie jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych. Wiemy, że w poprzednim zakładzie pracy również zajmował dobrze płatne stanowisko, zatem istnieje ryzyko, że przekroczył już roczną podstawę wymiaru składek. Pracownik nie złożył nam jednak żadnego oświadczenia w tej sprawie. Czy możemy zażądać od poprzedniego zakładu pracy informacji o osiągniętych przez pracownika dochodach ze stosunku pracy? Czy pracownik może odmówić udzielania nam takiej informacji?

Na podstawie § 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe płatnik zaprzestaje opłacania składek z powodu osiągnięcia przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składki na podstawie:

  • własnej dokumentacji płacowej albo
  • informacji uzyskanej z ZUS, że kwota ograniczenia została osiągnięta.

ZUS wysyła płatnikowi taką informację albo z własnej inicjatywy (jeżeli w wyniku sprawdzenia wysokości rocznej podstawy wymiaru składek stwierdzi opłacenie składek od nadwyżki ponad kwotę przekroczenia), albo na wniosek płatnika składek.

Wniosek do ZUS w tej sprawie można złożyć bez konieczności udawania się do jednostki terenowej ZUS lub za pośrednictwem poczty. Składa się go na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego ZUS http://eup.zus.com.pl – wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (EPW).

WAŻNE!

W celu sprawdzenia, czy pracownik przekroczył roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, pracodawca powinien wystąpić do ZUS o udzielenie takiej informacji.

Jeżeli pracownik posiada tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych, pracodawca nie może żądać od niego informacji o fakcie przekroczenia przez niego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. Bez względu na liczbę posiadanych tytułów do ubezpieczeń pracownik nie musi także informować o wysokości osiągniętego dotychczas przychodu. Obowiązek ujawnienia takich informacji nie wynika też z przepisów prawa pracy (art. 221 Kodeksu pracy). Odmowa pracownika nie może być podstawą do nałożenia na niego jakichkolwiek sankcji dyscyplinarno-porządkowych. Pracodawca nie ma prawa zwracać się w tej sprawie również do poprzedniego pracodawcy zatrudnionej osoby. Udzielenie przez były zakład pracy takich informacji o pracowniku stanowi naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych i może skutkować nie tylko odpowiedzialnością karną, ale także cywilną odszkodowawczą.

Podstawa prawna:

  • art. 221 Kodeksu pracy,
  • art. 19 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 99, poz. 1173),
  • § 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Orzecznictwo uzupełniające:

  • Dane o stanie majątku podlegają ochronie na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Ustawa ta nie zawiera odrębnych regulacji dotyczących odpowiedzialności cywilnej w razie ujawnienia danych osobowych w sposób sprzeczny z ustawą i dlatego należy się odwołać do przepisu art. 415 k.c., który wyraża ogólną regułę odpowiedzialności deliktowej. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 14 listopada 2003 r.; I ACa 1062/03; OSA 2005/2/6)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »