| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy koszty zakwaterowania są zwolnione ze składek na ubezpieczenia

Czy koszty zakwaterowania są zwolnione ze składek na ubezpieczenia

Moja firma zatrudnia 120 pracowników. Ponadto zatrudniamy jeszcze kilkunastu zleceniobiorców, z których większość zgłaszamy do ZUS. Zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców wysyłamy do miejsc pracy określonych w umowach o pracę, znajdujących się poza ich miejscami zamieszkania. Zapewniamy im zakwaterowanie w hotelach pracowniczych. Koszty na ten cel nie będą przekraczać miesięcznie 500 zł na osobę, co oznacza, że będą one zwolnione z podatku. Czy kwoty te są również zwolnione ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Aby prawidłowo oskładkować świadczenie w naturze, należy ustalić jego wartość pieniężną. Jeżeli przedmiotem świadczenia w naturze jest udostępnienie pracownikowi lokalu mieszkalnego, wówczas jego wartość pieniężną stanowi kwota ekwiwalentu pieniężnego za to świadczenie, określona w przepisach o wynagradzaniu (§ 3 pkt 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe).

Dopiero w sytuacji, gdy w zakładzie pracy takie przepisy nie funkcjonują lub nie wskazano w nich wysokości ekwiwalentu, pracodawca powinien sam ustalić wartość świadczenia, stosując szczegółowe zasady wskazane w rozporządzeniu:

  • dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego – w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,
  • dla lokali komunalnych – w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,
  • dla lokali własnościowych (oprócz wyżej wymienionych) oraz dla domów stanowiących własność prywatną – w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach – w danej dzielnicy,
  • dla lokali w hotelach – w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

WAŻNE!

Pracodawca, który w regulaminie wynagradzania lub w innych przepisach o wynagradzaniu określił wysokość ekwiwalentu pieniężnego za świadczenia w naturze, uwzględnia w podstawie oskładkowania kwotę ekwiwalentu.

PRZYKŁAD

STRONG spółka jawna zapewnia zakwaterowanie pracownikom zatrudnianym poza miejscem zamieszkania. W regulaminie wynagradzania obowiązującym w tym zakładzie pracy jako wartość ekwiwalentu pieniężnego za ten rodzaj świadczenia rzeczowego wskazano kwotę 600 zł. Do podstawy wymiaru składek osób, które korzystają z tego świadczenia na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także na Fundusz Pracy i FGŚP, należy doliczyć kwotę ekwiwalentu za zakwaterowanie. W podstawie wymiaru będzie uwzględniona wartość tego świadczenia w wysokości 600 zł, z uwagi na wykazanie w regulaminie wynagradzania takiej kwoty jako wartości ekwiwalentu. Musi być ona doliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, którzy korzystają z bezpłatnego zakwaterowania zapewnianego przez pracodawcę.

PRZYKŁAD

WEAK spółka komandytowa zapewnia zakwaterowanie w hotelu pracowniczym osobom wykonującym pracę poza miejscem zamieszkania. W regulaminie wynagradzania obowiązującym u tego pracodawcy nie wskazano wartości ekwiwalentu pieniężnego za tego rodzaju świadczenie. Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (a także na Fundusz Pracy i FGŚP) osób, które korzystają z zakwaterowania, należy doliczyć kwotę kosztów zakwaterowania wskazaną w wystawianych przez hotel rachunkach.

Zakwaterowanie zleceniobiorców

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia oblicza się od podstawy, do której wlicza się każdy składnik przychodu uzyskiwanego z tytułu wykonywania umowy. Wyjątek stanowią:

  • zasiłki z ubezpieczeń społecznych (jeżeli zleceniobiorca ma do nich prawo pod ustawowymi warunkami),
  • kwoty wymienione w rozporządzeniu w sprawie ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W stosunku do przychodów uzyskiwanych przez zleceniobiorców po 31 lipca 2010 r. odpowiednio stosuje się przepisy rozporządzenia w sprawie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dotyczy to zarówno zwolnień ze składek (§ 2 rozporządzenia w sprawie podstawy wymiaru składek...), jak i zasad uwzględniania w podstawie składek świadczeń w naturze. Oznacza to, że ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do kosztów zakwaterowania zleceniobiorcy odbywa się na analogicznych zasadach, jak wobec pracownika.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK