| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Czy od świadczeń bhp przyznanych zleceniobiorcy trzeba opłacać składki

Czy od świadczeń bhp przyznanych zleceniobiorcy trzeba opłacać składki

Wypłacamy zatrudnianym zleceniobiorcom świadczenia na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy – ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie obuwia i odzieży własnej zamiast roboczej. Kilka razy w roku wysyłamy zleceniobiorców w podróż służbową, za co otrzymują oni diety i inne należności z tytułu delegacji. Dodatkowo z jednym zleceniobiorcą właśnie rozwiązaliśmy umowę, która gwarantowała mu w takim przypadku odszkodowanie w wysokości miesięcznej zapłaty. Czy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r. świadczenia bhp są zwolnione ze składek już teraz, czy dopiero za rok? Spotykam się bowiem z odmiennymi stanowiskami w tej sprawie. Co z wypłacanymi zleceniobiorcom należnościami za podróż służbową i odszkodowaniem za rozwiązanie umowy zlecenia? Czy zwolnienie ze składek obejmuje lub obejmie w przyszłości również te przychody?

TK zastrzegł w wyroku z 16 lutego 2010 r., że „od momentu ogłoszenia tego wyroku organy stosujące zakwestionowany przepis aktu wykonawczego (i to nie tylko sądy) powinny uwzględnić możliwość odczytywania go w sposób zgodny ze standardem konstytucyjnym, w granicach wyznaczonych przez odpowiednie regulacje ustawowe (przede wszystkim ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). O tyle dotyczy to przede wszystkim sądów, że te, zgodnie ze stanowiskiem SN i TK (wyrażanym także w doktrynie), co do zasady, mogą odmówić zastosowania niekonstytucyjnego przepisu aktu wykonawczego”. TK podkreślił więc wprost, że sądy i inne organy (chodzi tu zwłaszcza o ZUS) powinny już od 3 marca 2010 r. stosować zakwestionowany przepis w wersji zgodnej z „konstytucyjnym standardem”.

Oznacza to, że Państwa zakład nie musi opłacać składek od żadnych świadczeń bhp przyznanych zleceniobiorcom już od 3 marca 2010 r. Jeśli ZUS mimo wszystko nakaże Państwu odprowadzenie składek, należy się odwołać do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie należy złożyć – na piśmie lub do protokołu – w jednostce ZUS, która wydała decyzję w sprawie wymiaru składek. Składa je płatnik albo zleceniobiorca (art. 83 ust. 5 ustawy systemowej i art. 4779 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

Jeśli ZUS uzna odwołanie za słuszne w całości, sam uchyli lub zmieni decyzję w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania. W przeciwnym razie skieruje sprawę wraz z uzasadnieniem do sądu, najpóźniej w ciągu 30 dni od wniesienia odwołania. W takiej sytuacji Państwa zakład pracy zapewne uzyska pozytywne dla siebie orzeczenie, ponieważ według utartej linii orzeczniczej „sędziowie zachowują prawo do samodzielnej oceny i ustalenia zgodności podustawowych aktów normatywnych z ustawami przy okazji rozpatrywania spraw, a w razie stwierdzenia ich niezgodności z ustawami – odmowy ich zastosowania w konkretnej sprawie” (np. wyroki SN z 23 kwietnia 2008 r., III KK 475/07 i z 26 września 2007 r., III KK 206/07). W takiej sytuacji sąd rozpatrujący to odwołanie może odmówić zastosowania rozporządzenia o podstawie wymiaru składek w obecnym brzmieniu, przyznając tym samym rację płatnikowi czy ubezpieczonemu (zleceniobiorcy).

W wyroku z 16 lutego 2010 r. TK orzekł w granicach zadanego pytania prawnego. Jednak z uzasadnienia do tego wyroku wyraźnie wypływa wniosek o niekonstytucyjności całego rozporządzenia o podstawie wymiaru składek w zakresie, w jakim ogranicza ono prawo zleceniobiorców do wymienionych w nim zwolnień. TK stwierdził bowiem w uzasadnieniu, że kwestionowany przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą, gdyż został wydany z przekroczeniem delegacji do wydania aktu wykonawczego. Upoważnienie ustawowe, czyli art. 21 ustawy systemowej, poleca ministrowi określenie w rozporządzeniu szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wyłączeń z tej podstawy, ale nie uprawnia go do pominięcia jakiejkolwiek grupy ubezpieczonych.

Czytaj także

Ekspert:

Renata Majewska

Niezależny ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w: Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Dzienniku Gazeta Prawna.

Źródło:

INFOR
Potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków Praktyczne wskazówki59.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »