| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Uchwała SN z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. II UZP 5/08

Uchwała SN z dnia 2 lipca 2008 r., sygn. II UZP 5/08

Dziesięcioletni okres przedawnienia przewidziany w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074), znajduje zastosowanie do należności z tytułu składek, które stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2003 r., jeżeli do tej daty nie uległy przedawnieniu według przepisów dotychczasowych.

Sąd Okręgowy uznał, że wobec braku przepisów przejściowych i zgodnie z zasadą „lex retro non agit", przepis zmieniony nie może działać wstecz i nie ma zastosowania do zdarzeń zaistniałych przed 1 stycznia 2003 r. a więc składek wymagalnych przed tą datą.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego, wobec nie umieszczenia w ustawie zmieniającej z dnia 18 grudnia 2002 r. przepisów przejściowych dotyczących przedawnienia należności składkowych można przyjąć, za Sądem Okręgowym, że dopiero w stosunku do składek wymagalnych od 1 stycznia 2003 r. ma zastosowanie znowelizowany art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Taka interpretacja jest korzystna dla dłużnika - płatnika składek jednakże całkowicie pomija się sytuację prawną ubezpieczonego, za którego składki opłaca płatnik.

Niemniej jednak można przyjmować, w ślad za stanowiskiem organu rentowego, pogląd, że celem zmian ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych było przyjęcie ogólnej zasady, że składki ulegają przedawnieniu po upływie lat 10 co wynika ze specyfiki należności składkowych, decydują one bowiem o sytuacji finansowej na starość. Nieopłacenie składek na ubezpieczenie społeczne może w przyszłości spowodować ujemne skutki dla ubezpieczonego, bowiem w świetle ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 ze zm.), okres nieopłacenia składek nie będzie w przyszłości uznany jako składkowy co spowoduje niższą wysokość świadczeń z ubezpieczenia społecznego, a niektórych sytuacjach nawet niemożność ich uzyskania. Ustawodawca ma uprawnienia do wydłużania terminu przedawnienia zobowiązań jeszcze nieprzedawnionych i wielu sytuacjach tak czynił np. w prawie cywilnym czy prawie podatkowym, określając do jakich zdarzeń mają zastosowanie przepisy poprzednio obowiązujące, a do jakich zmienione. Sąd Najwyższy w niepublikowanym wyroku z dnia 12 lipca 2007 r. I UK 37/07, przyjął że z samej treści zmienionego przepisu, wynika, że ustawodawca wydłużył termin przedawnienia (dotychczas krótszy) i wobec tego wierzytelności nieprzedawnione podlegają dłuższemu okresowi przedawnienia. W uzasadnieniu tego orzeczenia wskazał, że gdyby była inna wola ustawodawcy to konieczny byłby przepis o rozdzieleniu poprzedniego i nowego terminu przedawnienia odpowiednio do składek wymagalnych przed zmianą i po jej wprowadzeniu (por. podobne stanowisko zostało także przyjęte w niepublikowanym wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 2007 r., UK 147/07). W wyroku z dnia 22 listopada 2006 r. III SIWa 2425/06 (LEX nr 328643), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że „brak przepisów przejściowych w ustawie nowelizującej z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 241, poz. 2074 ze zm.), (...) oznacza, że przedawnienie należności winno być oceniane w oparciu o przepisy w brzmieniu znowelizowanym (...)”. Pogląd taki można również wyprowadzić z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 kwietnia 2005 r. I UK 232/04.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
INFORLEX Kadry Płace i HR211.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »