reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej?

Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej?

Pracownikowi przysługuje odprawa emerytalna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Urzędnik państwowy i członek korpusu służby cywilnej, w zależności od stażu pracy, może liczy na odprawę nawet w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia. Jej wysokość oblicza się jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Odprawa emerytalna jest świadczeniem pieniężnym przyznawanym pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę. Konieczne jest więc spełnienie dwóch warunków. Po pierwsze pracownik musi spełniać wymagania uprawniające do emerytury i po drugie jego stosunek pracy ustaje w związku z przejściem na emeryturę. Warto przy tym zaznaczyć, że odprawa emerytalna należy się również pracownikowi w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę (wyrok Sądu Najwyższego z 11.01.2001 r., I PKN 187/00, LexPolonica nr 355524).

Co ważne na odprawę mogą liczyć wszyscy pracownicy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy bez względu na wymiar czasu pracy, rodzaj umowy czy podstawę zatrudnienia. Z uprawnienia tego nie skorzystają jednak osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło czy umowy zlecenia.

Zobacz: Emerytury i renty

Przepisy wyraźnie stanowią, że odprawa emerytalna jest świadczeniem jednorazowym, albowiem pracownik, który otrzymał odprawę nie może ponownie nabyć do niej prawa. Potwierdza to stanowisko Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 8.08.1998 r. (III APa 53/98, LexPolonica nr 1909589), gdzie podał, że ustawodawca wprawdzie przewidział możliwość wielokrotnego przechodzenia na emeryturę, lecz wykluczył możliwość żądania wypłaty odprawy emerytalnej za każdym razem. Dlatego też ważne jest, aby fakt wypłacenia odprawy emerytalnej odnotować w świadectwie pracy. Dzięki takiej informacji kolejny pracodawca będzie mógł zweryfikować czy danemu pracownikowi należy się odprawa, czy już takiej uprawnienia nie ma.

Zadaj pytanie na forum

Odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Przy ustalaniu wysokość odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Ustalając miesięczne wynagrodzenie pracownika, należy przyjąć różne składniki wynagrodzenia. Stałe miesięczne składniki wynagrodzenia uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odprawy emerytalnej. Składniki zmienne przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, przyjmuje się w średniej wysokości z tego okresu. Natomiast składniki przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, wypłacone w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odprawy, uwzględnia się w średniej wysokości z tego okresu.
Roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 9.04.1998 r., I PKN 508/97, LexPolonica nr 333962).

Zobacz: Dodatki do emerytur i rent

Urzędnik państwowy przechodzący na emeryturę otrzyma odprawę w wysokości odpowiednio:
1. po 10 latach pracy w urzędach - dwumiesięcznego wynagrodzenia;
2. po 15 latach pracy w urzędach - trzymiesięcznego wynagrodzenia;
3. po 20 latach pracy w urzędach - w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Członkowi korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli członek korpusu służby cywilnej przepracował co najmniej 20 lat w służbie cywilnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

reklama

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS A PRAWO PRACY

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama