| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. I UK 333/05

Wyrok SN z dnia 14 czerwca 2006 r., sygn. I UK 333/05

Jednorazowe odszkodowanie przysługuje osobie wymienionej w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolni­ków (jednolity tekst: Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.), jeżeli wszystkie jego przesłanki zostały spełnione przed uchyleniem tego przepisu ustawą z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 873 ze zm.), to jest przed dniem 2 maja 2004 r., choćby wniosek o wypłatę świadczenia został złożony po tej dacie.  

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zasługuje na uwzględnienie, aczkolwiek Sąd Najwyższy nie podziela wszystkich jej zarzutów i wywodów. W pierwszej kolejności dla porządku wskazać należy, że skarżący myli przepisy prawa materialnego z przepisami prawa procesowego. Całkowicie chybiony jest pogląd pełnomocnika skarżącej o proceso­wym charakterze normy art. 10 ustawy zmieniającej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Zgod­nie z jej brzmieniem, w sprawach o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej zaistniałego przed dniem wejścia w życie niniej­szej ustawy - wszczętych a niezakończonych wydaniem decyzji przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (ustawy zmieniającej z dnia 2 kwietnia 2004 r., która weszła w życie w dniu 2 maja 2004 r.), stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis ten jest przepisem intertemporalnym, wyjaśniającym, które przepisy prawa materialnego należy stosować do stanów faktycznych zaistniałych przed wejściem w życie zmian wprowadzonych tą ustawą - stare czy nowe. Przepisy przechodnie, odnoszące się do przepisów prawa materialnego, są także normami prawa materialnego. Również nie­uzasadnione jest traktowanie zarzutu uchybienia przepisowi art. 45 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, dotyczącemu obowiązku zgłoszenia zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej bez zbędnej zwłoki, jako naruszenia przepisów postępowania. Przepis ten reguluje wprawdzie postępowanie przed organem rentowym w sprawie o jednorazowe odszkodowanie, lecz nie stanowi on przepisu prawa proce­sowego w rozumieniu Kodeksu postępowania cywilnego, a jego sposób zastosowa­nia (bądź niezastosowanie) ocenia się wyłącznie z materialnoprawnego punktu wi­dzenia. Podobnie rzecz się ma ze wskazywanym przez pełnomocnika skarżącej przepisem art. 61 § 3 k.p.a. Niezależnie od powyższego przepis ten nie ma większego znaczenia dla rozstrzygnięcia, bowiem dotyczy formy, w jakiej wnosi się żądania, wyjaśnienia, odwołania i zażalenia do organu - a forma ta, jak wynika ze skargi, nie jest sporna. Natomiast całkowicie niezrozumiałe jest powołanie się na naruszenie przepisu art. 104 § 2 k.p.a., który stanowi, że decyzje rozstrzygające sprawę co do jej istoty w całości lub części, kończą sprawę w danej instancji.

Nie zachodzi również w sprawie naruszenie art. 67 ust. 1 Konstytucji RP, który w zakresie prawa do zabezpieczenia społecznego odsyła do zakresu i formy określonej ustawą. Nie wynika bowiem z niego żadna norma intrertemporalna w zakresie stosowania przepisów prawa ubezpieczeń społecznych.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od kadry.Infor.pl
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK