| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Emerytury i renty > Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. I UK 300/04

Wyrok SN z dnia 29 czerwca 2005 r. sygn. I UK 300/04

Przejściowe utrzymanie przywilejów nabywania prawa do wcześniejszej emerytury wyłącznie przez pracowników na podstawie art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) nie narusza konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej.

Zaprezentowane stanowisko Trybunału Konstytucyjnego jest zbieżne z judykaturą Sądu Najwyższego w podobnych sprawach. W szczególności w wyroku z dnia 7 grudnia 2001 r, II UKN 646/00 (OSNP 2003 nr 18, poz. 445), Sąd Najwyższy odwołał się do wyżej omówionego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wprost uznał, że osoba objęta niepracowniczym ubezpieczeniem społecznym nie może na-być prawa do wcześniejszej emerytury, pomimo posiadania wymaganego stażu i wieku emerytalnego przewidzianych w art. 29 ustawy o emeryturach i rentach. Na historyczne uwarunkowania tego rodzaju wykładni wskazywał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 28 listopada 2002 r., II UK 77/02 (OSNP 2004 nr 6, poz. 105), podkreślając, że w procesie tworzenia prawa ubezpieczenia społecznego -ubezpieczenie emerytalne, w tym w szczególności możliwości korzystania z wcześniejszych uprawnień emerytalnych, nie miały charakteru powszechnego, ale pierwotnie przysługiwały wyłącznie ubezpieczonych pracownikom z tytułu pracowniczego zatrudnienia. Stopniowe poszerzanie podmiotowego zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym nigdy nie doprowadziło do sytuacji, w której ubezpieczeni z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej byliby uprawnieni do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, przysługującej ubezpieczonych pracownikom, a prawo to zostało im następnie odebrane, względnie ograniczono zakres przyznanych im uprawnień emerytalnych. W tym kontekście, przejściowe regulacje zawarte w art. 29 i 32 ustawy o emeryturach i rentach stanowią wyłącznie zachowanie dotychczasowych uprawnień do wcześniejszych emerytur przysługujących wyłącznie pracownikom, ponieważ poprzednio tylko tej kategorii zatrudnionych takie uprawnienia przysługiwały. Ustawa o emeryturach i rentach nie przyznała żadnej innej grupie ubezpieczonych uprawnień do wcześniejszej emerytury, których wcześniej, czyli przed 1 stycznia 1999 r, ubezpieczeni z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej nie posiadali. Takie uprawnienia będą przysługiwały tylko przejściowo z uwagi na ustawowo określony wiek ubezpieczonych i będą z nich mogli korzystać wyłącznie pracownicy, a więc ta kategoria ubezpieczonych, która korzystała z takich uprawnień przed 1 stycznia 1999 r. na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.). Poszerzenie zakresu stosowania tych przepisów na inne (nowe) grupy ubezpieczonych, którzy poprzednio nigdy nie korzystali z przywileju wcześniejszej emerytury, nie jest uzasadnione ani możliwe, ponieważ burzyłoby to legislacyjne założenie ustawodawcy nietworzenia nowych preferencyjnych uprawnień emerytalnych, które nie znajdują pokrycia w składkach na emerytalne ubezpieczenie społeczne.

Powyższe uzasadnia potwierdzenie stanowiska, że przejściowe utrzymanie ustawowych przywilejów nabywania prawa do wcześniejszej emerytury przez pracowników na podstawie art. 32 ustawy o emeryturach i rentach nie narusza konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej w stosunku do ubezpieczonych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w szczególnych warunkach. Warto zasygnalizować, że podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy także w odniesieniu do ubezpieczonego członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej wykonującego prace w szczególnych warunkach, który nie może nabyć prawa do wcześniejszej emerytury pracowniczej (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 18 stycznia 2005 r, II UK 136/04 i z dnia 25 stycznia 2005 r, I UK 142/04, dotychczas niepublikowane).

W konsekwencji Sąd Najwyższy wyrokował jak w sentencji.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Komplet publikacji: Rekrutacja i dylematy HR89.00 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jabłoński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »